OHM Mamula počela pripremne radove na Lastavici

Autor:

Kompanija OHM Mamula Montenegro počela je pripremne radove na čišćenju i pripremi terena za rekonstrukciju i adaptaciju utvrđenja Mamula na ostrvu Lastavica.

OHM Mamula počela pripremne radove na Lastavici Foto: MONDO/Anto Baković

Radovi su preduzeti u skladu sa saglasnošću Vlade za izvođenje pripremnih radova za rekonstrukciju ostrva Lastavica od 20. jula“, navodi se u saopštenju kompanije.

Savjetnik za odnose sa javnošću kompanije OHM Mamula Montenegro, Dragana Bećirović, kazala je da su saglasnost Vlade dobili u julu, ali nijesu željeli da počinju pripremne radove tokom ljeta da ne bi ometali pristup turistima i posjetiocima.

Uoči i tokom sezone, očistili smo kompletnu lokaciju i postavili infotable radi bezbjednijeg boravka posjetilaca. Tokom jula su počele aktivnosti na izradi konzervatorsko-restauratorskog projekta i identifikovano preko pet kubnih metara kamena i ostalog devastiranog materijala sa prvobitnog austrougarskog utvrđenja“, rekla je Bećirović.

Prema njenim riječima, posebna pažnja je posvećena kamenom materijalu koji je pripadao djelovima tvrđave koji su u prošlosti razgrađeni i porušeni i koji će restauratorskim radovima biti vraćeni na prvobitno mjesto.

Pripremni radovi će, kako se navodi, obuhvatiti ograđivanje lokacije na kojoj će se izvoditi radovi, pozicioniranje privremenih objekata u funkciji rekonstrukcije objekta, dopremu materijala i opreme, trasiranje privremenih saobraćajnica za dovoz i odvoz, montažu sanitarnih objekata, te čišćenje lokacije od korova i biljaka koje ugrožavaju stabilnost postojeće konstrukcije, u skladu sa saglasnošću za izvođenje pripremnih radova i konezervatorskim uslovima za ovaj lokalitet, koje je izdalo Ministarstvo kulture.

Planirani radovi podrazumijevaju i uklanjanje naknadno sagrađenih segmenata objekta koji nemaju istorijsku vrijednost, skladištenje i sakupljanje elemenata konstrukcije i kamene plastike koja će biti naknadno ugrađena na odgovarajućim pozicijama na objektu, uklanjanje zemljanog nasipa na centralnom platou ostrva i iskop do kote terena, izgradnju i instalaciju autonomnog gradilišnog elektro i vodovodnog napajanja, lociranje i pripremu privremene deponije građevinskog otpada“, dodaje se u saopštenju.

Rekonstrukcija tvrđave Mamula i ostrva je planirana u skladu sa konzervatorskim uslovima i utvrđenim standardima zaštite životne sredine, uz maksimalno očuvanje tradicionalne fizionomije predjela i postojeće organizacije prostora.

Planom restauracije i konzervacijom dobiće se 'boutique' hotel&spa visoke klase sa 30 soba, memorijalni muzej, četiri ugostiteljska objekta, prodavnica, bazeni i klub za vodene sportove na nemotorni pogon. Pristup lokaciji će ostati slobodan“, rekli su iz kompanije.

Globalni lider u razvoju integrisanih turističkih destinacija, švajcarski Orascom Development Holding, koji u Tivtu razvija projekat Luštica Bay, vrijedan 1,1 milijardu EUR, sklopio je ugovor o zakupu ostrva Lastavica sa tvrđavom Mamula na 49 godina. Posredstvom svoje kompanije u Crnoj Gori, OHM Mamula Montenegro, Orascom planira da obnovi ostrvo i tvrđavu Mamula poštujući pejzaž i arhitekturu i obezbjeđujući zaštitu istorijske vrijednosti lokacije.

Sve vijesti