Kodra od januara u mreži zdravstvenih ustanova

Autor:

Bolnica Kodra će od 1. januara biti dio mreže zdravstvenih ustanova, a građani će moći da biraju da li će zdravstvene usluge, pod istim uslovima, ostvariti u toj privatnoj ustanovi ili u Kliničkom centru Crne Gore (KCCG).

0
A- A A+

  Direktor Fonda za zdravstveno osiguranje (FZO), Sead Čirgić, kazao je da je Vlada, na predlog Ministarstva zdravlja, donijela je Odluku kojom je Bolnica Kodra uključena u Zdravstvenu mrežu.

„Odlukom je definisano da Kodra pruža usluge specijalističko-konsultativne i bolničke zdravstvene zaštite sekundarnog nivoa, za osiguranike sa područja Podgorice, Danilovgrada i Kolašina, dok usluge tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite pruža za sva osigurana lica sa gravitacionog područja Crne Gore“, rekao je Čirgić.

On je na konferenciji za novinare kazao da je, shodno zakonskim rješenjima, a uz saglasnost Ministarstva zdravlja, Fond bio u obavezi da sa Bolnicom Kodra zaključi ugovor o pružanju zdravstvenih usluga osiguranicima Fonda.

Ugovorom, koji je zaključen za period od 1. januara 2017. do 31. decembra 2018. godine, predviđeno je da Kodra pruža zdravstvene usluge osiguranicima iz oblasti opšte, vaskularne i grudne hirurgije, oftalmologije i urologije.

Koliko će državu koštati pregledi u Kodri?Kodra će osiguranicima Fonda pružati zdravstvene usluge i iz oblasti ortopedije za procedure kao što su operacije kuka i koljena i liječenje artroze, što uključuje i prvi kontrolni pregleda ortopeda, iza oblasti ginekologije - za postupke vantjelesne oplodnje, kao i usluge hiperbarične oksigene terapije (HBO).

„To znači da će naši osiguranici od 1. januara moći, sa uputom izabranog doktora, da ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu i da biraju da li će uslugu ostvariti u Bolnici Kodra ili u KCCG“, pojasnio je Čirgić.

On je dodao da za usluge HBO izabrani doktor ne izdaje uput, već se one ostvaruju na osnovu uputnice nadležne područne jedinice Fonda i odgovarajuće medicinske dokumentacije.

Na pitanje zašto je Kodra izabrana, on je rekao da Fond ne kreira mrežu zdravstvenih ustanova, nego to radi Vlada na predlog Ministarstva zdravlja.

„Pretpostavljam da je to zbog kapaciteta sa kojima raspolaže Kodra. U saznanju sam da KCCG ima nedostatak operacionih sala, a Kodra ih ima sedam ili osam, tako da će Klinički centar biti rasterećen u tom dijelu, a osiguranicima će biti dostupnija zdravstvena zaštita“, naveo je Čirgić.

Na pitanje koliko će novca Codra dobiti, on je rekao da to ne može precizno reći, jer će nakon usvajanja Budžeta u Skupštini Crne Gore, kojim je za Fond planirano 196 miliona, biti usvojena odluka o rasporedu sredstava.

„Tom odlukom definisaće se i dio sredstava koji pripada Codri. U svakom slučaju, to je dio od onih 16 miliona koji se nalaze na poziciji 4241, odnosno liječenje van sistema i van mreže zdravstvenih ustanova“, kazao je Čirgić.

Kako je precizirao, iz te stavke se finansira zdravstvena zaštita za osiguranike Fonda koji se upućuju u inostranstvo, a najveći trošak je u javnim zdravstvenim ustanovama u Srbiji.

„Osim toga, tu ulaze ustanove Igalo i Bolnica Meljine, kao i privatne zdravstvene ustanove u Crnoj Gori“, dodao je Čirgić.

Komentarišući navode o mogućim nestašicama ljekova, on je rekao da je za narednu godinu obezbijeđeno stabilno snabdijevanje.

„Dugoročno može doći do problema ukoliko ne dođe do izbalansiranog budžeta sa rashodima, odnosno ukoliko ne ujednačimo rashode sa prihodima. U sljedećoj godini apsolutno ne očekujem nikakav poremećaj u zdravstvenom sistemu. Naprotiv, mislim da ćemo imati urednu snabdjevenost ljekovima i medicinskim sredstvima“, naveo je Čirgić.

On je rekao da kratkoročno budžet od 196 miliona eura zadovoljava potrebe zdravstvenog sistema.

„Ali, dugoročno gledano, s obzirom da to nije iznos koji odgovara ukupnim troškovima, može doći do problema“, dodao je Čirgić.

Tagovi:
Sve vijesti