"Nejasno da li je Lakićević Đuranović plagirala rad"

Autor:

Senat Univerziteta Crne Gore (UCG) vratio je na dopunu Izvještaj Komisije za sprovođenje postupka utvrđivanja plagijata Bojane Lakićević Đuranović, zbog nepotpunosti.

"Nejasno da li je Lakićević Đuranović plagirala rad" Foto: Univerzitet Crne Gore Univerzitet Crne Gore

Kako je saopšteno, na danas održanoj sjednici Senata UCG razmatrani su Izvještaji Komisije za sprovođenje postupka za utvrđivanje plagijata i Komisije za stručnu provjeru autentičnosti magistarske teze.

Navodi se da je Izvještaj vraćen na dopunu zbog nepotpunosti, jer je u Izvještaju Komisije izostao zaključak da li se u radnjama Lakićević Đuranović stiču elementi bića plagijata, što je i bio osnovni zadatak Komisije.

Senat je, kako se navodi, imao u vidu da je i u sličnim slučajevima zbog nepotpunosti izvještaja postupao na isti način. Komisiji je određen rok od 7 radnih dana da dopuni Izvještaj i dostavi ga Senatu.

"Senat je konstatovao da je došlo do povrede tajnosti postupka kojim je predviđeno da se saznanja i informacije prikupljene u toku postupka smatraju povjerljivim do njegovog okončanja, jer je Izvještaj javno objavljen u medijima prije sjednice Senata, odnosno donošenja odluke po prijedlogu za pokretanje postupka u ovom predmetu", kaže se u saopštenju.

Navodi se da je u predmetu utvrđivanja autentičnosti magistarske teze Alekse Bečića konstatovano je da Komisija kojoj je vraćen Izvještaj za sprovođenje postupka utvrđivanja autentičnosti magistarske teze pod nazivom „Uticaj tržišta na korporativno upravljanje u Crnoj Gori“ autora Alekse Bečića, nije postupila po Odluci Senata, donijetoj na sjednici od 21. marta ove godine.

Njoj je određen rok od 30 dana da dopuni Izvještaj i dostavi ga Senatu na postupak i odlučivanje.

Sve vijesti