Životinje koje se nepravilno drže biće oduzimane!

Autor:

Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove upozororila je vlasnike životinja da će, ukoliko ne preduzmu sve mjere za njihovo pravilno držanje i uzgoj, nadležni organi sprovesti akciju oduzimanja životinja.

Životinje koje se nepravilno drže biće oduzimane! Foto: Mondo/Nikoleta Vukčević

Iz Uprave su kazali da je evidentirano više slučajeva nekontrolisano puštenih životinja na niz lokacija, uglavnom u centralnom i južnom regionu.

Kako su naveli, najdrastični primjer negativnih posljedica te pojave su „lutajuća goveda“ na teritoriji Ulcinja, gdje je u poslednjih oko deset godina više osoba izgubilo život zbog goveda koja se nekontrolisano kreću duž puteva i po javnim površinama.

Sa obzirom na učestalu pojavu nekontrolisanog puštanja proizvodnih životinja, najčešće goveda, koje se bez nadzora držaoca i neobilježene ušnim markicama kreću po javnim površinama i na tuđoj imovini, Uprava upozorava njihove vlasnike da u roku od sedam dana preduzmu sve propisane mjere za pravilno držanje i uzgoj“, kaže se u saopštenju.

U suprotnom će, kako se navodi, nadležni organi sprovesti akciju oduzimanja životinja. 


Iz Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove su podsjetili da vlasnik životinja prema propisima snosi primarnu odgovornost za svoje životinje.

Odgovoran je za život i dobrobit životinja koje drži, a takođe je dužan da spriječi životinju da ugrozi život, bezbjednost ili imovinu druge osobe, odnosno život i bezbjednost druge životinje“, navodi se u saopštenju.

Iz Uprave su kazali da su u prethodnom periodu, samoinicijativno ili u saradnji sa pojedinim lokalnim upravama, preduzimali mjere kako bi nesavjesni držaoci bili dodatno informisani o uslovima i načinu držanja i njihovim pravima i obavezama.

Držalac je, kako su podsjetili, dužan da prema životinji postupa sa pažnjom dobrog domaćina i da joj obezbijedi životne uslove koji odgovaraju njenoj vrsti, rasi, polu, starosti kao i fizičkim, biološkim i proizvodnim specifičnostima, osobinama u ponašanju, odnosno zdravstvenom stanju životinje, kao i da obezbijedi zdravstvenu zaštitu svojih životinja.

Iz Uprave su pozvali držaoce goveda da izvrše zakonom propisane obaveze, životinjama obezbjede primjerene uslove držanja i uzgoja, uklone ih sa tuđih imanja ili javnih površina, izvrše obeveznu identifikaciju svih životinja i propisanu zdravstvenu zaštitu, u roku ne dužem od sedmicu.

U suprotnom, Uprava će u saradnji sa nadležnim državnim i lokalnim organima preduzeti mjere propisane zakonima koje podrazumjevaju inspekcijsku kontrolu uslova i načina držanja goveda, oduzimanje i uklanjanje svih životinja zatečenih na javnim površinama i tuđim imanjima“, zaključuje se u saopštenju.

Tagovi:
Sve vijesti