Otac prijetio upravi, sinu mu slomili nos

Autor:

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda utvrdio je, po prijavi roditelja, da je učenik devetog razreda OŠ “Vladimir Nazor” u Podgorici zadobio teške tjelesne povrede u toku fizičkog obračuna sa dječakom iz nižeg razreda.

0
A- A A+

  Zaštitnik ljudskih prava i sloboda utvrdio je i da uprava nije adekvatno reagovala povodom vršnjačkog nasilja, piše Dan.

Zamjenica ombudsmana Snežana Mijušković ističe da je majka povrijeđenog dječaka podnijela pritužbu na rad OŠ “Vladimir Nazor” zbog povrede prava djeteta.

U pritužbi majka smatra da je kazna nastavničkog vijeća dječaku koji je njenom sinu nanio teže povrede, koji je dobio disciplinsku mjeru ukor, nedovoljna.

Ona navodi da je škola poslala izvještaj Ministarstvu prosvjete povodom tog događaja, kao i da je ona kao roditelj tražila naknadu štete zbog povrede djeteta. Insistirala je da škola podnese njen zahtjev Ministarstvu prosvjete, što nije učinjeno.

Dječakova majka, kako piše Dan, je upozorila da se ne preduzimaju nikakve aktivnosti radi zaštite prava i najboljeg interesa njenog sina, koji je žrtva nasilja.

O incidentu je obaviještena OŠ “Vladimir Nazor”, koji je okarakterisan kao vršnjačko nasilje.

Škola je dobila dopis MUP-a kojim se nalaže intenzivno praćenje kažnjenog učenika u cilju poboljšanja ponašanja.

Roditelj kažnjenog učenika dana 12. decembra 2017. godine vrijeđao je i prijetio pomoćniku direktora i osoblju škole, o čemu je podnijeta prijava Upravi policije.

Utvrđeno je da škola kontinuirano preduzima mjere i radnje u cilju sprovođenja nenasilne komunikacije, da su formirali tim za širenje tolerancije i smanjenja rizika od vršnjačkog nasilja ističu u mišljenju.

Ombudsman, kako piše Dan, konstatuje da savjetodavnim radom problem nije prevaziđen, te je nakon jednog od razgovora između predstavnika škole i kažnjenog učenika njegov roditelj prijetio osoblju, o čemu je obaviještena policija.

Zaštitnik zapaža da je škola, shodno propisima, izrekla vaspitnu mjeru učeniku koji je pretukao dječaka, ukor Nastavničkog vijeća, sa smanjenom ocjenom iz vladanja dobar.

Takođe se zapaža da konflikt između ovih učenika datira od perioda prije incidenta, zbog čega je sa oba učenika razgovarano povodom ponašanja u školi, a tim povodom, takođe, obavljani su razgovori i sa roditeljima.

.

Sve vijesti