Telefoni koji najmanje i najviše zrače

Njemačka kancelarija za zaštitu od radijacije sastavila je najnoviju listu pametnih telefona koji zrače najmanje i najviše.

Telefoni koji najmanje i najviše zrače Foto: Promo/Nokia/HMD Global

Nikada nije zvanično dokazano da zračenje mobilnih telefona ili baznih stanica šteti ljudskom zdravlju. To je pokazalo i najnovije istraživanje američkih naučnika, koji su „kupali“ pacove i miševe u radijaciji mnogo jačoj i dugotrajnijoj, nego što su joj ljudi od strane mobilnih telefona izloženi.

Norma koja je uzeta kao dozvoljena količina zračenja po ljudskom tkivu je 2.0 W/kg (vata po kilogramu) u Evropi i ona se prilikom izrade telefona mora poštovati striktno. U pratećoj dokumentaciji, koja dolazi sa svakim od telefona jasno je naznačeno koliko model koji ste kupili zrači.

Zaključno sa 31. decembrom 2017. godine Njemačka kancelarija za zaštitu od radijacije objavila je novu listu telefona, koji najmanje i najviše zrače. Raduje činjenica da su svi telefoni sa liste ispod nivoa dozvoljenog zračenja.

U istraživanje su uključene marke telefona Apple, BlackBerry, Google, HTC, Huawei, LG, Motorola, Nokia, OnePlus, Samsung, Sony, Xiaomi i ZTE.

Telefoni koji najmanje i najviše zrače su:

Ovom prilikom, skrenućemo vam pažnju na sledeće:

- Prilikom pozivanja nivo zračenja telefona se povećava, pa ga do uspostave veze držite dalje od glave, a prislonite na uvo s prvim znakom zvona

- Tokom "upload-a" informacija (slike, tekst, video...) na internet odmaknite telefon od sebe, jer je tada nivo zračenja veći nego kada preuzimate informacije na uređaj

- Isključite sve aplikacije koje ne koristite i onemogućite im rad u pozadini, jer one konstantno obavljaju razmjenu podataka sa serverom i samim tim telefon više zrači.


Sve vijesti