Kako napraviti CV

CV je kratak i precizno napisan tekst kojim se opisuju lična dostignuća na obrazovnom planu, prethodno radno iskustvo, specifična znanja te vještine i osobine koje su važne prilikom prijave za određeno radno mjesto ili posao.

1
A- A A+
Vaš CV treba da sadrži slijedeće:

Lične podatke,
Obrazovanje,
Profesionalno iskustvo
Relevantne kurseve i seminare,
Znanje stranih jezika i rada na računaru,
Lične osobine,
Hobije i ostale napomene, ukoliko ih imate.


Lični podaci

Ukoliko vaša biografija privuče nečiju pažnju, ta osoba će pažljivije pogledati vaše lične podatke pa tako i na ovu stavku treba obratiti pažnju. Prilikom navođenja ličnih odnosno kontakt podataka vaš CV treba da sadrži:

* Puno ime i prezime
* Kontakt adresu
* Broj telefona
* E-mail adresu

Standardni CV ne bi trebalo da sadrže lične podatke kao što su: starost, nacionalnost, bračni status, hobi. U slučaju da smatrate da su ti podaci bitni za željenu poziciju, ili se zahtjevaju tekstom konkursa, predstavite ih u zasebnoj sekciji na kraju CV-ja.

Obrazovanje
U ovoj sekciji potrebno je predstaviti:

1. tok obrazovanja
2. stečene titule
3. profesionalne kvalifikacije

U slučaju da posjedujete kratko (ili nikakvo) radno iskustvo, sekciju o obrazovanju smjestićete odmah iza sekcije o profilu, ukoliko imate relativno profesionalno iskustvo, sekciju o obrazovanju smjestićete iza sekcije o profesionalnom iskustvu.
* Bez iskustva - detaljan prikaz obrazovanog razvoja
* Sa iskustvom - samo osnovne informacije o Vašem obrazovanju
Sekcija bi trebalo da sadrži:

* Ime obrazovane ustanove
* Period školovanja
* Titulu/ Zvanje
* Diplomski rad/ glavni predmet
* Specijalizaciju
* Posebno interesovanje za neki predmet (po mogućstvu u vezi sa željenom pozicijom)
* Prosjek u slučaju da je visok

* Publikacije/ objavljene radove

* Usavršavanje u inostranstvu
* Pohadjane kurseve (ako su vezani za profesiju)
Pri hronološkoj prezentaciji obrazovanja koristite se obrnutom hronologijom, prvo predstavite kvalifikacije i diplome koje ste poslednje stekli.Profesionalno iskustvo

Kada je u pitanju profesionalno iskustvo, treba naglasiti da je ona najvažnija tačka u cijelom CV-ju, i ovdje svakako treba da bude najveći fokus (ukoliko ga posjedujete; u suprotnom to je sekcija o obrazovanju). Jasno predstavite svaki napredak i usavršavanje tokom karijere. Najvažnije momente naglasite vizuelno - isticanjem naziva pozicije, odnosno dužnosti koje ste vršili.
Opis svake pozicije trebalo bi da sadrzi:

* Naziv firme
* Naziv pozicije
* Lokacija gdje se firma nalazi
* Datum zaposlenja
* Opis zadataka i dužnosti koje ste obavljali
* Postignute rezultate i uspjehe

Pri prezentaciji koristite obrnutu hronologiju. U slučaju da posjedujete dugogodišnje radno iskustvo prezentujete detaljno poslednjih 10 godina. Ostatak iskustva predstavite u kratkim crtama.

Poznavanje rada na računaru:
Informacije o elementarnoj upotrebi računara (npr. poznavanje OS Windows; rad u Winamp-u i sl.) nije potrebno navoditi (osim ako ne posjedujete ekspertsko znanje), jer su one u današnje vrijeme sastavni dio funkcionalne pismenosti i njihovo poznavanje se podrazumjeva.
Ukoliko ne posjedujete znanje rada bar u Word-u, Excel-u i Internetu, predlažemo da počnete što prije da ih stičete, jer je ovo minimum koji se traži kako kod nas, tako i u inostranstvu. Bitno je da budete iskreni i realni jer poslodavac može da provijeri nivo vašeg znanja putem testa, odnosno na intervjuu.

* Poznavanje odredjenih software programa
* Poznavanje rada sa hardware-om

Poznavanje stranih jezika:
Navedite sve jezike kojima se služite, sa naznakom koliko dobro poznajete taj jezik (početni, srednji ili napredni nivo). Takođe, navedite ukoliko imate završen neki kurs jezika, sertifikat i/ili diplomu kao i ustanovu gdje ste to znanje stekli.
Imajte na umu da će poslodavac vrlo lako provijeriti koliko dobro poznajete neki strani jezik i nemojte sebe dovesti u situaciju da u CV napišete da npr. odlično znate engleski jezik, a da na intervjuu imate problem da sklopite tri rečenice.
Kao i uvijek, budite iskreni. Ako vidite u oglasu da je znanje jezika izuzetno bitno, a vaše znanje je na srednjem nivou, napišite da ste spremni u kratkom roku da usavršite jezik ili sl. i to je bolje nego da otkriju da niste bili iskreni, jer tada ste sve svoje šanse bacili u vodu.

* Navedite jezike koje poznajete
* Jezike navodite po nivou poznavanja

Ostale sposobnosti:

* Vozačka dozvola
* Članstvo u profesionalnim organizacijama - u cilju predstavljanja organizatorskih sposobnosti
* Bavljenje sportom - da bi istakli sposobnosti i osobine koje ste naveli u vašem profilu, npr.disciplina, odlučnost, timski rad, istrajnost i sl.

Ne postoji samo jedan, univerzalan način kojim ćete oblikovati sadržaj Vaše biografije, ali postoji nekoliko osnovnih pravila koje treba poštovati kako bi izgledala profesionalno i kako bi postigla svoj cilj.

zena, kompjuter, posao Foto: iStock photos

O ČEMU TREBA VODITI RAČUNA

Urednost i preglednost - CV pišite na računaru. Preporučljivo je ne koristiti previše efekata, tj. više vrsta fontova i slično. Font – ne manji od 10, ne veći od 12.
Sažeto i jasno - zavisno o vašem iskustvu, biografija može biti dugačka jednu ili dvije stranice. Ukoliko nemate značajnog iskustva i Vaša je biografija zbog toga kratka, nemojte pretjerivati u preopširnom izlaganju ostalih informacija.
Stil - informacije o edukaciji navode se u obrnutom hronološkom redu, koristite stručne termine, ali izbjegavajte pretjeranu upotrebu kratica i vodite računa o gramatičkoj ispravnosti napisanog teksta.
Istinitost - nikada nemojte u biografiji iznositi neistinite informacije ili nešto o čemu bi Vam bilo neugodno pričati ukoliko budete pozvani na intervju.
Slika - nije običaj slati biografiju sa slikom, ukoliko konkurs to eksplicitno ne traži. Ako se ipak odlučite na slanje slike, nemojte je prilagati kao posebni file e-maila već je integrirajte u biografiju kraj ličnih podataka.

Državni ispit - sve što treba da znate

Kako da nostrifikujete diplomu u Crnoj Gori

Kako osnovati preduzeće u Crnoj Gori

Sve vijesti