Kako da nostrifikujete diplomu u Crnoj Gori

Autor:

Želite dа nostrifikujete diplomu? Pročitajte šta je sve potrebno za proceduru priznavanja inostrane obrazovne isprave.

2
A- A A+

    Za obrazovne isprave stečene u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj

Za proceduru priznavanja inostrane obrazovne isprave tj. nostrifikaciju potrebno je u Ministarstvo prosvjete, donijeti sljedeće:

1. Ispunjen zahtjev.

2. Tri ovjerene kopije Diplome ili uvijerenja o diplomiranju (A4 format).

3. Uvjerenje o položenim ispitima ili dodatak diplome.

4. Za nostrifikaciju diplome fakulteta potrebno ju uplatiti 150,00 eura na žiro račun: 832-3161080-65,

primalac: Ministarstvo prosvjete,

svrha uplate: priznavanje inostrane obrazovne isprave.

Pogledajte foto galeriju

4.1. Za nostrifikaciju diplome srednje škole potrebno je uplatiti 50,00 eura na žiro račun: 832-3161080-65,

primalac: Ministarstvo prosvjete i sporta,

svrha uplate: priznavanje inostrane obrazovne isprave.

5. Ponijeti prikupljenu dokumentaciju u Ministarstvo prosvjete, Rimski trg bb, 81000 Podgorica .

Dokumenta se predaju svakog radnog dana od 10h do 13h

Prilikom predaje dokumentacije dobićete potvrdu o predaji ili kopiju zahtjeva sa pečatom sa kojim uz ličnu kartu ili pasoš podižete rješenje o nostrifikaciji.

Napomena: Obrazovne isprave izdate u Republici Srbiji do 25. januara 2008. godine ne podliježu postupku priznavanja tj. nostrifikaciji.

Za obrazovne isprave stečene u ostalim državama

Za proceduru priznavanja inostrane obrazovne isprave tj. nostrifikaciju potrebno je u Ministarstvo prosvjete, donijeti sljedeće:

1. Ispunjen zahtjev.

2. Tri prevoda Diplome ili uvjerenja o diplomiranju ovjerena od strane sudskog tumača (A4 format).

3. Prevod uvjerenje o položenim ispitima ili dodatka diplome ovjeren od strane sudskog tumača.

4. Kopija orginala diplome.

5. Kopija orginala uvjerenja o položenim ispitima ili dodatka diplome.

6. Za nostrifikaciju diplome fakulteta potrebno ju uplatiti 150,00 eura na žiro račun: 832-3161080-65,

primalac: Ministarstvo prosvjete,

svrha uplate: priznavanje inostrane obrazovne isprave.

6.1. Za nostrifikaciju diplome srednje škole potrebno je uplatiti 50,00 eura na žiro račun: 832-3161080-65,

primalac: Ministarstvo prosvjete,

svrha uplate: priznavanje inostrane obrazovne isprave.

7. Ponijeti prikupljenu dokumentaciju u Ministarstvo prosvjete, Rimski trg bb, 81000 Podgorica .

Dokumenta se predaju svakog radnog dana od 10h do 13h

Prilikom predaje dokumentacije dobićete potvrdu o predaji ili kopiju zahtjeva sa pečatom sa kojim uz ličnu kartu ili pasoš podižete rješenje o nostrifikaciji.
Sve vijesti