VK: Očuvati pravo na korišćenje vjerske imovine

Autor:

Venecijanska komisija objavila je danas na svom sajtu mišljenje o Nacrtu zakona o slobodi vjeroispovijesti i pravnom položaju vjerskih zajednica u Crnoj Gori, sa nizom preporuka za unaprjeđenje predloženog zakonskog teksta.

VK: Očuvati pravo na korišćenje vjerske imovine Foto: Vlada Crne Gore

Venecijanska komisija preporučuje da nacrt zakona jasno navede da promjena u vlasništvu nad vjerskom imovinom neće automatski uticati na već postojeće pravo na korišćenje takve imovine.

Međutim, dodaje se, ovo ne bi trebalo da utiče na pravo države da nametne stroge uslove za korišćenje ove imovine za očuvanje i zaštitu kulturnog nasljeđa zemlje, uključujući i zahtjev da svaka izmjena imovine zahtijeva prethodno državno ovlašćenje.

U mišljenju VK se navodi potreba da vlasti sprovedu inkluzivne i efikasne javne konsultacije koje će uključiti i predstavnike vjerskih zajednica. Preporučeno je i da Vlada konsultuje kancelariju Ombudsmana u tom procesu.

Sve vijesti