Naplaćeno 45 miliona preko reprograma

Autor:

Poreska uprava (PU) je od početka primjene reprograma poreskih potraživanja naplatila skoro 45 miliona eura, navodi se u Programu reforme upravljanja javnim finansijama

Naplaćeno 45 miliona preko reprograma Foto: MONDO/Nikoleta Vukčević

Kada je riječ o prošloj godini, po tom osnovu je prihodovano 20,6 miliona, navode "Dnevne novine".

“PU je počela aktivnosti na realizaciji reprograma poreskih potraživanja, što se najbolje može vidjeti kroz ukupno prihodovanje po ovom osnovu u iznosu od 20.632.549 eura tokom 2018. godine, dok je od početka primjene reprograma ukupno naplaćeno 44.887.343 eura”, istaknuto je u dokumentu koji je Vlada usvojila na posljednjoj sjednici.

Dospjeli poreski dug, kako se dodaje, u posljednje tri godine je smanjen za više od 190 miliona eura.

“Uz konsultantsku pomoć eksperata iz Međunarodnog monetarnog fonda donijet je plan za upravljanje poreskim dugom za period od 2017. do 2021. godine sa sedam prepoznatih rizika, na osnovu kojih se blagovremeno reagovalo. Preduzimane su konkretne mjere sa datim efektima, što je dovelo značajnog smanjenja poreskog duga”, ukazuje se u programu.

Prihoda je u prethodnoj godini naplaćeno 73 miliona iznad plana, odnosno 117 miliona eura iznad ostvarenj a naplate iz 2017. godine.

“Ostvareni su i pozitivni rezultati i efekti u oblasti ubiranja prihoda. U tom smislu, dostignut je veći udio podnešenih elektronskih poreskih prijava porez na dobit i PDV, u odnosu na prošlu godinu, u cilju stvaranja preduslova za fer i transparentne tržišne procese od čega je broj podnijetih e-prijava za PDV 70, a dobit 99 odsto”, ukazuje se u Vladinom dokumentu.

U Programu reforme upravljanja javnim finansijama konstatovano je da izvršenje kapitalnog budžeta u prošloj godini, isključujući izdatke koji se odnose na projekat izgradnje auto-puta Bar-Boljare, iznosi 90,83 miliona eura, odnosno 111 posto planiranih izdataka.

“Razlog takvog izvršenja kapitalnog budžeta prvenstveno je rezultat intenzivnijih aktivnosti na izvođenju radova na ostalim značajnim kapitalnim projektima. U isto vrijeme, kapitalni budžet veći je za 12,8 miliona u odnosu na realizovani u 2017. godini navodi se u dokumentu.

Poreska uprava je kroz reprogram poreskih potraživanja tokom prošle godine ukupno prihodovala 20.632.549 eura, navodi se u Programu reforme upravljanja javnim finansijama.

Tagovi:
Sve vijesti