Dogovorene aktivnosti za predstojeće čipovanje pasa

Autor:

Centralna baza za registraciju pasa uspostavljena je, a čipovanje tih životinja počeće nakon što se završi postupak javne nabavke čipova, vakcina i pasoša, koji je u toku, saopšteno je iz Ministastva poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Dogovorene aktivnosti za predstojeće čipovanje pasa Foto: Mondo/Nikoleta Vukčević

U susret prvoj organizovanoj akciji obilježavanja pasa u Crnoj Gori, članovi Savjeta za zaštitu životinja na sjednici su definisali konkretne mjere i nosioce te važne aktivnosti koja bi trebalo da otpočne u junu.

“Iskazana su velika očekivanja od te akcije, prije svega u dijelu jasnog prepoznavanja vlasnika pasa, čime će biti obezbjeđen značajno veći nivo odgovornosti vlasnika životinja, ali i sprovođenje efikasne kaznene politike za neogovorne”, kaže se u saopštenju.

Obilježavanje pasa, kako se navodi, doprinijeće unaprjeđenju sistema zdravstvene zaštite životinja od bjesnila i posljedično zaštite zdravlja ljudi.

Na sjednici se raspravljalo i o nartu strategije za kontrolu populacije pasa lutalica koju je pripremila posebna radna grupa, uz podršku eksperta angažovanog u okviru Projekta IPA 2014. usmjerenog na jačanje veterinarskog sektora.

Članovi Savjeta su bili saglasni da dokument još nije spreman za stavljanje u proceduru javne rasprave.

“U cilju pripreme strategije koja će biti kvalitetan okvir za rješavanje te problematike u Crnoj Gori, radnoj grupi je ostavljen rok do 1. jula”, dodaje se u saopštenju.

Na Savjetu je bilo riječi i o aktuelnim izmjenama Zakona o zaštiti dobrobiti životinja, iniciranim od strane NVO sektora, a koja se odnosi na zabranu cirkusa sa životinjama i zabranu farmi krznašica.

Konstatovano je da do danas nije stigao ni jedan dodatni predlog za izmjene tog propisa, iako je na prethodnoj sjednici Savjeta ostavljena ta mogućnost.

Predsjednica Savjeta Vesna Daković pozvala je člana Savjeta koji je predstavnik civilnog sektora i ostale članove da do 1. jula dostave eventualne nove predloge, naglašavajući da izmjena tog propisa zahtijeva određenu proceduru i vrijeme, kao i da tom poslu treba pristupiti sa punom ozbiljnošću.

Pokrenuta je i značajna tema koja se odnosi se na napuštene druge životinje ili životinje koje nijesu pod nadzorom vlasnika, što je sve češća pojava u mnogim opštinama.

“S obzirom na to da su pokrenute brojne građanske inicijative koje se odnose na napuštene konje u Kučima, goveda u Ulcinju i Tivtu i druge slučajeve, dogovoreno je da se tom problemu pristupi sa krajnjom ozbiljnošću”, kaže se u saopštenju.

Savjet je podržao predlog Uprave da se protiv neodgovornih držalaca, a u skladu sa zakonom, preduzmu najstrože mjere i da se preduzmu akcije oduzimanja i adekvatnog zbrinjavanja životinja.
Predstavnici Komisije za kontrolu realizacije projekata za izgradnju azila koje je u prethodnoj godini finansiralo Ministarstvo poljoprivrede, izvjestili su članove Savjeta o nivou realizacije tih projekata.

“Iskazano je zadovoljstvo rezultatima, sa obzirom na to da su od pet podržanih projekata, četiri uspješno realizovana”, navodi se u saopštenju i dodaje da će za jedan projekat koji nije realizovan biti sprovedene odgovarajuće mjere propisane javnim pozivom.

Na sjednici je bilo riječi i o projektima koji su dostavljeni po ovogodišnjem javnom pozivu za finansiranje NVO za oblast zaštite dobrobiti životinja.

“Iako je završena samo faza administrativne provjere, sa zadovoljstvom je kostatovano da je civilni sektor prijavio čak 19 projakata”, dodaje se u saopštenju.

Kako se navodi, nezavisni procjenjivači vršiće evaluaciju projekata, u skladu sa propisima, nakon čega će se donijeti odluku o projektima prihvatljivim za finansiranje.

Tagovi:
Sve vijesti