Vlasnici nelegalnih kuća dobijaće alternativni smještaj

Autor:

Vlasnicima bespravno sagrađenih stambenih objekata koji su predviđeni za rušenje, Sekretarijat za socijalno staranje ubuduće će obezbijeđivati alternativni smještaj!

Vlasnici nelegalnih kuća dobijaće alternativni smještaj Foto: MONDO/Nikoleta Vukčević Ilustracija

To je propisano nacrtom odluke o obezbjeđivanju alternativnog smještaja koji je na petnaestodnevnoj javnoj raspravi, piše Dan.

List navodi da se sredstva za obezbjeđivanja ove vrste smještaja mogu obezbijediti iz budžeta Glavnog grada, iz sredstava ostvarenih u postupku legalizacije bespravnih objekata, zatim iz donacija ali u drugih izvora u skladu sa zakonom.

Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata je, navodi Dan, uveo obavezu jedinicama lokalne samouprave da u slučaju uklanjanja bespravnog objekta osnovnog stanovanja, vlasniku i članovima njegovog porodičnog domaćinstva obezbijedi alternativni smještaj. 

 U odluci je naznačeno da je mjesečni iznos naknade za zakupninu stana za jednočlano domaćinstvo 60 eura uz uvećanje od 30 eura za svakog sledećeg člana domaćinstva, ali ne više od 180 eura u ukupnom iznosu.

Limit za kupovinu građevinskog materijala utvrđen je na način da prestavlja ukupni zbir trogodišnjih naknada za zakupninu i iznosi 2.160 eura za jednočlano domaćinstvo, uz dodatno uvećanje za svakog sledećeg člana domaćinstva u iznosu od 1.000 eura, ali ne više od 6.480 eura.

Podgorički dnevnik navodi da se korisniku alternativnog smještaja može obezbjediti samo jedan od vidova takve pomoći. U slučaju da vlasnik neformalnog objekta odbije utvrđeni vid alternativnog smještaja, smatraće se da mu je on obezbijeđen.

Nacrt odluke o utvrđivanju alternativnog smještaja na javnoj raspravi je do 27. maja, dodaje Dan.

Sve vijesti