Stečaj Meljina može da košta Kneževića 10 miliona?

Autor:

Vlada Crne Gore ima pravo da zbog stečaja Kompleksa Meljine naplati garanciju od 10 miliona eura.

0
A- A A+
Meljine Lazaret Foto: MONDO/Gordana Bojanić

  Konzorcijum vlasnika Meljine kompleksa obavezao se ugovorom da neće prouzrokovati otvaranje stečaja nad tom kompanijom i društvima u čijem je vlasništvu imovina bolnice Meljine i za to dostavio garanciju u iznosu od deset miliona eura, koju Vlada Crne Gore sada ima pravo da naplati!

To pokazuje ugovor iz juna 2008. godine, pišu Dnevne novine navodeći da su imali uvid u ovaj dokument.

Podgorički dnevnik navodi da je ova odredba ugovora prekršena  9. avgusta kada je Privredni sud uveo stečaj u kompaniju biznismena Duška Kneževića, jer je više od dvije godine bila u blokadi i nije mogla da izmiruje obaveze prema povjeriocima.

U ugovoru se navodi da se "kupac obavezuje da neće prouzrokovati da se nad kompanijom ili novoosnovanim društvima čija imovina ili dio imovine je imovina CVMU Meljine, sprovede likvidacija, stečaj ili prinudna uprava”.

 “U slučaju kršenja obaveze, prodavac može raskinuti ugovor i naplatiti činidbenu garanciju u njenom punom iznosu, odnosno tražiti naknadu štete", piše u ugovoru koji su 19. juna 2008. predstavnici konzorcijuma potpisali sa tadašnjim ministrom finansija Igorom Lukšićem, prenose Dnevne novine.

List navodi da je konzorcijum, sastavljen od Invest banke Montenegro, Atlasmont banke, Atlas cap i Specijalne bolnice za interne bolesti Sveti Nikola iz Kraljeva, dostavio tada Vladi dvije garancije od po pet miliona eura izdate od jedne poslovne banke i jedne kompanije.

Kupac će kao sredstvo obezbjeđenja za uredno izvršenje obaveza predati prodavcu činidbenu garanciju u ukupnom iznosu od deset miliona eura, od čega pet miliona eura bankarsku garanciju izdatu od prihvatljive poslovne banke i pet miliona korporativnu garanciju izdatu od strane kompanije, sa obavezom revolvinga početkom svake investicione godine", piše u ugovoru.

Stečaj u kompaniju Meljine kompleks uveden je na zahtjev izvršne direktorice Olivere Mihajlović-Elez, koja od oktobra 2016. nije mogla od poslodavca da naplati 19.040 eura na ime neizmirenih zarada, poreza i doprinosa.

Kompanija je, prema podacima Centralne banke, u neprekidnoj blokadi od 8. aprila 2016. godine, a iznos blokade 10. avgusta bio je 349.517 eura.

Dnevne novine navode da je Vlada protiv Kneževićeve kompanije već pokrenula jedan spor pred Privrednim sudom zbog neispunjavanja investicionog programa, a da bi naplatila ovu garanciju moraće da podnese novu tužbu.

Sve vijesti