Marković nenajavljeno u Kolašinu: Zasučite rukave!

Predsjednik Vlade Duško Marković danas je nenajavljeno obišao gradilište skijališta „Kolašin 1600“."Nijesam zadovoljan kako se razvojni projekti realizuju", rekao je premijer.

Premijer je oštro upozorio izvođače radova i sve subjekte uključene u proces da moraju preduzeti dodatne aktivnosti kako bi nadoknadili zaostatke i realizovali ovaj važan razvojni projekat.

„Nijesam zadovoljan kako se razvojni projekti realizuju, posebno kada su u pitanju rokovi a negdje i kad je u pitanju kvalitet izvedenih radova. Ja neću da dozvolim da Kolašin, Mojkovac i Cmiljača stoje. To su velike pare i važni projekti za sjever. Mi novac imamo, vi ste dobili posao i iskoristite to. Uzmite novac, ali radite! Da držite posao, a da radovi stoje – to ne može“, rekao je predsjednik Vlade na gradilištu.

Marković je rekao da očekuje da 2018. bude godina novih ekonomskih dometa i da u okviru Vladinog opredjeljenja realizacija projekat planiranih Kapitalnim budžetom države mora biti prioritet oko kojeg nema pogađanja i kalkulisanja.

„Vlada je u svom programu, infrastrukturni razvoj i realizaciju kapitalnih investicija, postavila kao ključno opredjeljenje, kao preduslov za nova radna mjesta i bolji život svake porodice i svakog pojedinca. A da bismo imali ekonomski rast, i da bismo ostvarili razvojne zadatke, svako mora raditi svoj dio posla“, rekao je premijer dodajući da posebna odgovornost u tom lancu pripada Direkciji javnih radova i Direkciji za saobraćaj, odnosno firmama koje su preko njih izabrane da realizuju projekte iz Kapitalnog budžeta.

Predsjednik Vlade je rekao na gradilištu da će drugi dio ove godine i svaku narednu godinu obilježiti neposredni i beskompromisni nadzor nad izvođačima radova – kako u pogledu kvaliteta, tako i u pogledu rokova.

„Informacije koje dobijam u posljednje vrijeme mi govore da radovi ne idu zadovoljavajućom dinamikom u skladu sa potpisanim ugovorima. Znate da je opredjeljenje Vlade da se kapitalni projekti na Sjeveru realizuju u dogovorenoj dinamici sa ciljem da doprinesemo razvoju infrastrukture i pokretanju ekonomije na Sjeveru. Ovdje, na ovom projektima, u Kolašinu, Bijelom Polju i Mojkovcu, smo obezbijedili sredstva, dobili smo izvođače. Želimo da izviođači realizuju poslove u skladu sa ugovorom, da nema kašnjenja osim u opravdanim slučajevima, a da nadležna direkcija dosljedno prati ispunjenje ugovora i realizaciju projekata. Od danas ću lično sa svojim timom iz Kabineta pratiti dinamiku razvoja ovih projekata i tražiti njihovu realizaciju u dogovorenim rokovima. Ako bude propusta spreman sam da radim na utvrđivanju i profesionalne i druge odgovornosti za eventualna kašnjenja jer neću dozvoliti da državni novac propada. Pozivam izvođače da razumiju potrebu Vlade i potrebu države, da svoje kapacitete prilagode ugovorima koje su zaključili. Novac imaju, a neophodno je da oni odgovore ugovornim obavezama koje su im date“, rekao je na gradilištu skijališta „Kolašin 1600“ predsjednik Vlade Duško Marković.

Izvor: Youtube/Vlada Crne Gore

Sve vijesti