Kotor: Uslovi u bolnici daleko od zadovoljavajućih

Autor:

Životni uslovi u Specijalnoj bolnici za psihijatriju u Kotoru su daleko od zadovoljavajućih, konstatuje se u Izvještaju Nacionalnog preventivnog mehanizma (NPM) za prošlu godinu.

0
A- A A+
pregled, bolnički krevet, bolnica, klinika, hitna pomoć, bolest, zaraza, lečenje, lekari, doktor, doktori, pacijent, pacijenti, zdravstvo bolničari medicina Foto: MONDO/Stefan Stojanović

  Kako se navodi, razlozi za ovakvo stanje su nedostatak medicinskog osoblja, loši materijalni uslovi u odjeljenjima, nedostatak kreveta, dušeka, posteljine i garderobe za pacijente.

Bolnica je i dalje opterećena takozvanim “socijalnim pacijentima”, a rješavanje ovoga problema se, kako se ocjenjuje, ne nazire.

Zaštitnik ljudskih perava i sloboda kao NPM konstatuje da preporuke date u godišnjem izvještaju za 2016.godinu, nijesu ispoštovane.

Cilj obilaska Bolnice 4. oktobra 2017.godine, bio je sagledavanje ispunjenosti preporuka datih u ranijim godišnjim izvještajima.

„Zadatak Tima je bio da sagleda uslove u kojima borave pacijenti i konstatuje primjenu datih preporuka iz prethodnih obilazaka NPM-a. Oblizak je podrazumijevao razgovor sa pacijentima, psihijatrima, defektolozima, psiholozima, pregled medicinske dokumentacije i sačinjavanje fotoelaborata“, kaže se u Izvještaju.

Obavljen je razgovor sa 19 pacijenata, koji su željeli da razgovaraju povjerljivo, bez prisustva službenih lica.

„Pacijenti su ukazivali na određene nedostatke i nepravilnosti, a dostavili su Timu NPM-a nekoliko pritužbi, po kojima su formirani predmeti. Pritužbe su se odnosile u najvećem broju na materijalne uslove, nedostatak garderobe, male količine hrane i slično“, navodi se u Izvještaju.

Prilikom obilaska, kako se ocjenjuje, zatečeno je zabrinjavajuće stanje u pogledu broja pacijenata i načina na koji se oni smještaju. Veliki broj pacijenata je spavao na dušecima, koji su se nalazili na podu.

Zapaženo je da pacijenti ne mogu slobodno da priđu svom krevetu, već moraju preskakati one koji nemaju krevet, nego su smješteni na podu prostorije u kojoj borave.

„Ovakvi smještajni uslovi vrijeđaju ljudsko dostojanstvo i narušavaju osnovna ljudska prava pacijenata“, ocjenjuje Tim Zaštitnika.

Kako se navodi, u toaletima i kupatilima zidovi su i dalje oronuli i prekriveni vlagom. Ponegdje ima polomljenih podnih poločica. Sanitarna oprema je stara, zarđala, dotrajala i vidno oštećena.

Od ranijeg obilaska NPM-tima vidno je da se i u tom pogledu pogoršalo stanje. Neprijatni mirisi, vlaga i buđ zastupljeni su u većini odjeljenja i soba.

Manjak osoblja je izražen imajući u vidu da svega jedna higijeničarka i jedan domar održavaju odjeljenja.

Kako se ocjenjuje, kuhinja i trpezarije i pored napora osoblja izgledaju zapušteno. Oprema je zastarjela i djelimično je u funkciji. Posuđe koje koristi osoblje iz kojeg se poslužuju pacijenti je staro i dotrajalo.

Anketirani pacijenti su ukazali da je hrana jednolična i bez svježeg voća i povrća.

„Mirisi hrane su pomiješani sa mirisima koji dolaze iz toaleta, koji se u većini odjeljenja nalaze preko puta trpezarija. Sve ovo dopriosi nepovoljnom terapeutskom okruženju“, ocjenjuje se u Izvještaju NPM-a.

Tagovi:
Sve vijesti