Kako da upišete dijete u vrtić (FOTO)

Pročitajte šta je sve potrebno da bi dijete pohađalo neku od predškolskih ustanova u Crnoj Gori.

Kako da upišete dijete u vrtić (FOTO) Foto: MONDO/Gordana Bojanić

Uspis djece u narednu školsku godinu u primarne cjelodnevne i kraće programe počeo je juče i trajaće do 1.juna.

U cjelodnevni program upisuju se djeca jaslenog uzrasta do 3 godine i vrtića od tri godine do polaska u školu. Radno vrijeme vrtića u zavisnosti od ustanove uglavnom je od 6 pa do 17 časova, popodnevni program koji od prošle godine realizuje JPU "Đina Vrbica" je od 15 do 22 časa. Program pripreme djece za osnovnu školu traje 2 sata, od 17 do 19 časova i realizuje se u određenim vrtićima.

vrtić Đina Vrbica Zabjelo upis u vrtić vrtic Foto: MONDO/Gordana Bojanić


ŠTA JE POTREBNO ZA UPIS

-zahtjev za uspis djeteta u vrtić (formular se dobija u vrtiću i potrebno je upisati osnovne informacije o djetetu i porodici)
-izvod iz matične knjige rođenih (za dijete koje se prvi put upisuje)
-potvrda da su roditelji ili staratelji zaposleni (potvrdu izdaju preduzeća u kojima roditelji ili staratelji rade)
-korisnici materijalnog obezbjeđenja porodice prilažu potvrda iz Centra za socijalni rad
-samohrani roditelji - izvod iz knjige umrlih ili drugi dokaz koji potvrđuje taj status
-za djecu sa smetnjama ili teškoćama u razvoju prilaže se rješenje o usmjerenju u posebni obrazovni program
-za djecu koja do kraja 2017.godine pune šest godina života, a nisu se upisala u prvi razred osnovne škole potrebna je potvrda koju izdaje komisija osnovne škole o odlaganju početka školovanja.

Za upis djece u program pripreme za osnovnu školu uz zahtjev predaje se samo izvod iz matične knjige rođenih.

U Podgorici, za vrtiće JPU “Đina Vrbica” upis se vrši u vaspitnoj jedinici “Poletarac ” na Zabjelu, a za vrtiće JPU “Ljubica Popović”
na šalteru Upravne zgrade u ul.Arh.Milana Popovića br.1. svakog radnog dana od 8 do 13 časova.


KRITERIJUMI

Preporuka Ministarstva prosvjete je da sva djeca za koju se podnese zahtjev budu upisana u vrtiće, ipak postoje i određeni kriterijumi koji se primjenjuju ukoliko se prijavi veći broj djece od broja slobodnih mjesta. U tom slučaju upis se vrši se po Pravilniku o bližem načinu, postupku i kriterijuma upisa djece u ustanovu koja realizuje predškolsko vaspitanje i obrazovanje. Pa tako, prednost imaju djeca zaposlenih roditelja (jednog ili oba), djeca samohranog roditelja i porodice koje imaju dvoje ili više djece predškolskog uzrasta.

Upis djece bez roditeljskog staranja i djece čiji su roditelji korisnici materijalnog obezbjeđenja vrši se bez primjene navedenih kriterijuma.Ukoliko dijete koje se prvi put upisuje u ustanovu i ono koje je bilo ispisano ne može da bude raspoređeno u jedinicu u koju su roditelji naznačili da žele da dijete boravi, biće rasporpođeno u neku od drugih, a u skladu sa prostornim kapacitetima ustanove.

Komisije predškolskih ustanova utvrđuju rang liste djece u roku od sedam dana od dana isteka roka za podnošenje zahtjeva za upis, a liste se objavljuju na oglasnim tablama vaspitnih jedinica. Roditelji koji nisu zadovoljni odlukom imaju pravo žalbe u roku od tri dana, dok za djecu koja nisu upisana ustanove utvrđuju listu čekanja.

Prvog dana vrtića neophodno je donijeti ljekarsko uvjerenje sa mišljenjem da je dijete sposobno za boravak u vrtiću.

Nakon objavljivanje konačne liste rezultata upisa, u roku od deset dana, roditelji sa ustanovom zaključuju ugovor kojim se regulišu međusobna prava i odnosi. Djeca koja su već pohađala vrtić upisuju se tako što njihovi roditelji u periodu upisa (od juče) preuzimaju, popunjavaju i predaju zahtjeve za upis u jedinicu u kojoj dijete boravi, i istovremeno potpisuju ugovor.

Ukoliko neko želi da naknadno upiše dijete to je moguće samo u slučaju da se u nekoj grupi ukaže slobodno mjesto zbog odustajanja i uz pismenu saglasnost vaspitačice u čiju grupu treba da se upiše dijete.


vrtić Foto: MONDO/Gordana Bojanić Ilustracija


ELEKTRONSKI UPISU PODGORICI

Djeca koja već pohađaju neki od vrtića u Podgorici od ove godine mogu elektronskim putem preko portala eUpravewww.euprava.me (Obrazovanje - Predškolsko) obnoviti ugovor.

Potrebno je da roditelji/staratelji popune zahjev za obnavljanje upisa, odštampaju ga i dostave vrtiću, a o rasporedu djece u vaspitne grupe biće obaviješteni putem e-maila.

KOLIKO KOŠTA VRTIĆ

U odnosu na predhodnu godinu cijene boravka djece u vrtićima su nepromijenjene i iznose 39 eura za vrtić i 42 eura za jaslice. Dvočasovni program pripreme za školu je besplatan i mogu ga pohađati samo djeca koja nisu uključena u cjelodnevni program.Takođe, preporuka je da sve obaveze prema vrtiću budu izmirene do petog, a najkasnije do desetog u mjesecu. Roditelji troje ili više djece koja istovremeno borave u vrtiću, za treće dijete plaćaju pola iznosa, a za četvrto i svako naredno osobađaju se troškova.

PRIVATNI VRTIĆI

U Crnoj Gori ima i 15-ak licenciranih privatnih vrtića koji djeci pružaju gotovo identične uslove kao i državni. Za upis djece u te ustanove nije potrebna potvrda da su roditelji zaposleni, a u nekim od njih mogu boraviti i djeca školskog uzrasta. Privatni vrtići koštaju od 150 do 200 eura, a djeca se mogu upisti u bilo koje doba godine. Za razliku od državnih, gdje postoji tačno određen dnevni režim, privatni uglavnom nude mogućnost dogovora oko dolaska, odlaska i ishrane djece. U nekim privatnim vrtićima u cijenu boravka su uračunati časovi stranih jezika, sportskih aktivnosti i slično. Privatni vrtići, kao i državni, po zakonu moraju ispunjavati tačno određene uslove da bi se bavili ovom djelatnošću, ali ipak među njima može postojati razlika u ponudi ili opremljenosti o čemu bi roditelji trebalo dodatno da se informišu.Sve vijesti