Kazne za napad na policijske službenike da budu strože

Autor:

Dužnost svih nadležnih organa u sistemu krivično pravne zaštite je da preduzmu odlučne aktivnosti u cilju efikasnije zaštite policijskih službenika, kazao je pomoćnik direktora Uprave policije, Nikola Janjušević

0
A- A A+
konferencija Foto: MINA

On je, na konferenciji “Pravna zaštita policijskih službenika I zaštita njihovog integriteta”, rekao da će se Uprava policije (UP) još snažnije zalagati za efikasniju zaštitu policijskih službenika, jer se napad na njih u svim demokratskim društvima smatra napadom na državu.

“Dužnost svih nadležnih organa u sistemu krivično pravne zaštite je da preduzmu odlučne aktivnosti, kako na jačanju pravnog okvira, tako i u primjeni zakona, u cilju efikasnije zaštite policijskih službenika”, kazao je Janjušević.

Kako je naveo, posebno ako se ima u vidu da su osobama za koje je dokazano da su izvršile napad na policijske službenike, u prethodnom period, izricane uglavnom uslovne kazne.

Janjušević smatra da kazne za osobe koje napadaju policijske službenike na radnom mjestu i ugrožavaju njihov integritet moraju da budu strože, posebno prema povratnicima.

“Očekujemo da će mjere koje će nadležni organi i institucije preuzeti u narednom periodu dovesti do nulte tolerancije cjelokupnog društva na napade na policijske službenike koje štite građane njihova dobra i demokratske tekovine društva”, kazao je Janjušević.

On je naglasio da će nadležni organi i institucije u sistemu krivično pravne zaštite, kao i do sada, imati punu podršku UP u stvaranju što boljih preduslova u primjeni zakonske regulative u zaštiti policijskih službenika.

“Zabrinjava podatak da je posljednjih godina broj krivičnih djela i prekršaja na štetu policijskih službenika u porastu”, rekao je Janjušević.

Kako je dodao, najvise napada zabilježeno je na štetu uniformisanih policijskih službenika.

Ti napadi, kako je naveo Janjušević, najčešće se dešavaju prilikom kontrole osoba, reagovanja po prijavama o naraušavanju javnog reda i mira, pružanja asistencije drugim organima, postupanja po prijavama o nasilju.

“Slučajevi prekoračenja ovlašćenja i nedoličnog i nezakonitog ponašanja su pod budnim okom i nas i javnosti. UP ne podržava i neće podržavati bilo kakav nedolično ponašanje policijskih službenika”, naglasio je Janjušević.

Kako je dodao, policijske služe u obavljanju zakonski utvrđenih poslova susreću se sa brojnjm izazovima, jer pred sobom imaju težak zadatak, a to je borba protiv svih nezakonitosti.

Janjušević je istakao da crnogorska policija, sa svojim časnim službenicima, uspješno odgovara tim izazovima i postiže mjerljive rezultate u borbi protiv kriminala.

“U toj borbi policija nije pošteđena od napada. Crnogorska policija će i dalje sprovoditi odlučne akcije kako bi našu policiju činili časni I odgovorni profesionalci sa nultom tolerancijom na korupciju ili bilo koje drugo nazakonito ponašanje”, kazao je Janjušević.

Rukovoditeljka Osnovnog državnog tužilaštva Ljiljana Klikovac kazala je da saradnja policije i tužilastva ide uzlaznom linijom i da posljednjih par godina dolazi do sve bržeg i brojnijeg rasvjetljavanja krivičnih djela, odnosno otkrivanja izvršilaca.

Državno tužilaštvo, kako je istakla, vrlo posvećeno postupa u predmetima napada na policijske službenike.

Kako je navela Klikovac, u posljednje dvije godine, po optužnim aktima državnog tužilaštva u predmetima napada na policijske službenike doneseno je 176 osuđujućih presuda i samo pet oslobađajućih.

“Što se tiče osuđujućih presuda, u oko 35 odsto slučajeva izrečene su uslovne osude, u oko 6o odsto zatvorske kazne, oko pet odsto mjere bezbjednosti, obavezno psihijatrijsko liječenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi, odnosno obavezno lijecenje narkomana i alkoholičara”, precizirala je Klikovac.

Ti podaci, kako je kazala, ukazuju na to da je tužilastvo zainteresovano za zaštitu policijskih službenika i u okviru zakonskih ovlašćenja preduzima sve radnje u tom cilju.

Klikovac je rekla da su policijski službenici sve češća meta napada osoba iz kriminalnog miljea.

“To nije opasno samo za policijske službenike, već I za društvo uopšte, jer to znači da pojedicni ne prihvataju da policija samo radi svoj posao, u skladu sa zakonom”, istakla je Klikovac.

Kako je navela, da bi se suzbilo takvo ponašanje pojedinaca, neophodna je čvrsta saradnja izmedju policije i drzavnog tužilastva.

“Saradnja ne znači da samo imamo čestu komunikaciju, to je samo početak. Neophodan je timski rad koji rezultira procesuiranjem slucajeva”, dodala je Klikovac.

Predsjednik Savjeta za kontrolu rada policije Aleksandar Zeković kazao je da je u posljednje dvije godina naročito vidljivo povećanje broja obraćanja službenika Savjetu, zbog povrede njihovih prava.

“U radu na tim predmetima pokazali smo punu posvećenost i priličnu upornost da se zaštite prava i integritet političkih službenika”, naveo je Zeković.

Prema njegovim riječima, povećanje pritužbi je indikator otvaranja policijske organizacije.

“Želimo da naredna faza razvoja građanskog nadzora policije u Crnoj Gori podrazumjeva još veće obraćanje policijskih službenika, koji neće ukazivati samo na povredu ličnih prava, kako je sada slučaj, nego će prijavljivati pojedince iz svoje radne sredine koji nijesu dostojni profesije”, rekao je Zeković.

Kako je naveo, kroz blagovremeno identifikovanje i sprečavanje neprofesionalnog postupanja odvraća se policija od prakse koja je kompromituje i jača povjerenje javnosti u policijski servis.

Kako je dodao Zeković, sindikat UP i građanska kontrola rada policije treba da sarađuju, jer im je zajednički cilj integritet policijskih službenika, zaštita i društveni ugled policije.

"Prepoznajemo značajne potencijale sindikata UP da podrži ozbiljne napore i odlučnost rukovodstva UP da se uspostavi puna kultura odgovornosti u policiji”, naveo je on.

Predsjednik Sindikata UP, Mladen Šuškavčević, kazao je da je realizacija svih njihovih aktivnosti sprovedena u ne baš neko najpovoljije vrijeme, jer su se u prethodnom periodu desile značajne promjene u društvu koje su bitno uticale na rad policijskih službenika.

On je naveo da je sindikat UP, na državnom nivou, prvi među sindikalnim organizacijama po podjeli pomoći, pozajmicama i drugim naknadama po raznim osnovama.

Šuškavčević je rekao da je sindikat UP za dvije godine rada podijelio 507 stanova.

“Sindikat je, bez obzira na finansijske poteskoće, nastavio sa tom politikom i oko 180 zaposlenih dobiće kredite za poboljšanje uslova stanovanja”, zaključio je Šuškavčević.

Tagovi:
Sve vijesti