Po uzoru na festival "La Tomatina" u španskom gradu Bunol, ove godine su i stanovnici Sankt Petersburga imali očigledno viška paradajza, pa su rešili da i oni organizuju sličnu manifestaciju.

Autor: