Četiri prekršajne prijave za nelegalnu eksploataciju

Autor:

Pojačana kontrola crnogorskih vodotoka u okviru aktivnosti Koordinacionog tima za suzbijanje nelegalne eksploatacije riječnih nanosa rezultirala je podnošenjem novih prekršajnih prijava.

0
A- A A+
Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja Foto: Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja

  Samo tokom proteklog vikenda podnijete su četiri prekršajne prijave za pokušaj nelegalne eksploatacije riječnih nanosa, dvije protiv lica koja su zatečena u donjem toku Morače i dvije na Grnčaru, na području opštine Gusinje, saopšteno je iz Ministarstva poljoprivrede.

Na današnjem sastanku Koordinacionog tima održanom u Upravi za vode sumirani su rezultati intenzivirane kontrole, razmotrena „uska grla“ u procesu otkrivanja i procesuiranja počinicioca u kratkom vremenskom roku, s obzirom na brzinu djelovanja prekršilaca na terenu. Razmatrane su mogućnosti da djelovanje nadležnih organa na terenu bude još efikasnije.

U tom cilju, dogovoreno je da se u kontrolu angažovanije uključe i ostali sektori Uprave policije - saobraćajna policija i Odsjek za suzbijanje privrednog kriminaliteta, u cilju efikasnijeg djelovanja na terenu, ali i najavljene kontrole svih firmi koje u svom poslovanju imaju vezu sa ovom vrstom materijala.

Kontrola crnogorskih vodotoka intenzivirana je tokom jula, najkon što je Vlada odlučna da riješi ovaj problem produžila Uredbu o povjeravanju dijela poslova Uprave za inspekcijske poslove Glavnom gradu Podgorica i opštinama Andrijevica, Berane, Bijelo Polje, Gusinje, Kolašin, Mojkovac, Nikšić i Rožaje.

Time je značajnom broju komunalnih policajaca i inspektora u ovim opštinama dato ovlašćenje da u punom kapacitetu i još efikasnije sprovode monitoring i kontrolu vodotoka na području ovih opština.

Snažniji obračun sa nelegalnom eksploatacijom, posebno u dijelu Morače, najavljen je krajem prošle sedmice i na sastanku potpredsjednika Vlade Milutina Simovića sa gradonačenikom Glavnog grada Ivanom Vukovićem i predstavnicima Koordinacionog tima.

Na bazi tadašnjeg dogovora da se u što skorijem roku definiše model zajedničkih aktivnosti na terenu, kako bi se prvenstveno eliminisali slučajevi nelegalne eksploatacije, a potom sanirao devastirani prostor u vodotocima i na okolnom zemljištu, Koordinacioni tim je danas definisao dalje korake.

Kako navode, predloženo je da se formiraju terenske međuresorske ekipe, u kojima će osim komunalnih policajaca i inspektora, vodoprivrednog inspektora, koji imaju nadležnost da pokrenu prekršajne prijave biti i saobraćajni policajci, kao i poljoprivredni inspektori s obzirom da se značajan dio nelegalnih aktivnosti obavlja na okolnom poljoprivrednom zemljištu.
Gusinje da se više uključi u aktivnosti na zaštiti Grnčara

Povodom posljednjih slučajeva nelegalne eksploatacije na Grnčaru u Gusinju za koje su pokrenute prekršajne prijave, predstavnik Ministarstva poljoprivrede, generalni direktor Direktorata za vodoprivredu Momčilo Blagojević ukazao je na potrebu veće uključenosti lokalne samouprave u suzbijanju ovakvih slučajeva koji, kako je istakao, prijete da ugroze kvalitetnu realizaciju izrade projekta regulacije Grnčara.

On je dodao da su u okviru projekta u toku geodetska mjerenja čije rezultate ugrožavaju nelegalne aktivnosti time što narušavaju strukturu korita rijeke.

Blagojević je izrazio uvjerenje da će Opština Gusinje prepoznati interes u realizaciji projekta regulacije koji je decenijska potreba tog područja i lokalnog stanovništva, te da će odlučnije angažovati komunalne službenike kojima je povjeren posao zaštite ovog vodotoka od nelegalne eksploatacije.

Takođe, zahvalio se na doprinosu sportsko ribolovnim klubovima, NVO i građanima na pomoći i spremnosti na zajedničku akciju na svim vodotocima u Crnoj Gori.

Tagovi:
Sve vijesti