"Održivi razvoj postao filozofija razvitka Crne Gore"

Autor:

Saradnja sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj UNDP dobila je novi kvalitet kroz oblast održivog razvoja, koja je postala i filozofija razvoja Crne Gore, kazao je predsjednik Milo Đukanović na sastanku sa Danielom Gašparikovom

"Održivi razvoj postao filozofija razvitka Crne Gore" Foto: Služba za informisanje Predsjednika Crne Gore

Kako je saopšteno iz Đukanovićevog kabineta, on se zahvalio UNDP-u za dvodecenijsku podršku Crnoj Gori, koja je u tom periodu od najmanje razvijene republike bivše Jugoslavije, postala nezavisna država, članica NATO, lider u evropskim integracijama i najdinamičnija ekonomija Zapadnog Balkana.

“Predsjednik je izrazio zadovoljstvo imenovanjem Gašparikove na mjesto stalne predstavnice UNDP u Crnoj Gori i poželio joj uspjeh u daljem radu uz uvjerenje da će iskustvo stečeno dugogodišnjim angažmanom u okviru UNDP doprinijeti snažnijem pozicioniranju te Kancelarije i ostvarivanju zajednički definisanih ciljeva. U tom kontekstu, prenio je punu ličnu i podršku institucija Crne Gore”, navodi se u saopštenju.

On je zahvalio na snažnoj podršci koju kancelarija UNDP pruža na nacionalnom nivou i zadovoljstvo intenzitetom i dinamikom zajedničkih aktivnosti i programa koji u potpunosti prate razvojne potrebe Crne Gore u kontekstu EU integracija i ispunjavanja Strategije održivog razvoja.

“Nastavak saradnje i podršku za jačanje kapaciteta od strane UNDP-ja vidimo kao realnu šansu za sebe i možete računati na našu apsolutnu posvećenost tom odnosu”, kazao je Đukanović.

On je istakao da Crna Gora podržava reformske procese koji će dovesti do još efikasnijih i snažnijih Ujedinjenih nacija, takođe i repozicioniranju razvojnog sistema UN i razdvajanje dvije pozicije (rezidentne koordinatorke UN i stalne predstavnice UNDP) što će doprinijeti efikasnijem djelovanju UN u pružanju podrške zemlji na planu ostvarivanja ključnih nacionalnih prioriteta.

Gašparikova je, pak, iskazala je zadovoljstvo nivoom saradnje sa Crnom Gorom, ističući da je privilegovana prilikom da tu saradnju dodatno unaprijedi tokom svog mandata.

Đukanović-Gašparikova Foto: Služba za informisanje Predsjednika Crne Gore

“Jasno postavljeni nacionalni prioriteti i posvećenost Crne Gore, olakšavaju i naš put ka EU”, ocijenila je Gašparikova.

Ona je dodala da je potvrda te posvećenosti i činjenica da je Crna Gora jedna od prvih država u svijetu koja je ciljeve održivog razvoja prevela u svoju Strategiju održivog razvoja.

“Ključne oblasti saradnje u budućem periodu vidi u digitalizaciji, izgradnji infrastrukture za tu oblast i elektronskom upravljanju”, ističu u Đuaknovićevom kabinetu.

Stalna predstavnica UN-a naglasila je da će korišćenje informacionih tehnologija pomoći smanjenju jaza između potrebe za jačanjem kapaciteta i racionalizacije i neophodnosti da se odgovori na izazove i zadatke pred kojim se zemlja u pregovaračkom procesu nalazi.

“To će omogućiti da na kraju tog puta, Crna Gora postane konkurentna čak i u odnosu na pojedine članice EU”, ocijenila je Gašparikova.

Sagovornici su se saglasili da su zeleni razvoj i ekonomija, kao i održivost energetskog sektora takođe važne oblasti dalje saradnje.

Sve vijesti