Država Bigoviću da isplati 7,5 hiljada eura

Autor:

Država Crna Gora moraće Ljubu Bigoviću da isplati 7,5 hiljada eura na ime naknade nematerijalne štete, odlučio je Evropski sud za ljudska prava u Strazburu.

0
A- A A+
Pare, novac, euri, euvo, evro, keš Foto: MONDO/Nikoleta Vukčević

  Zastupnica Crne Gore pred Evropskim sudom, Valentina Pavličić, saopštila je da je sud donio presudu u predmetu Bigović protiv Crne Gore kojom je u dijelu proglasio predstavku očigledno neosnovanom u smislu člana 35 stav 3 (a) i stav 4 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, dok je u dijelu utvrdio povredu člana 3 i 5 Konvencije.

Bigović se, kako se navodi, sudu u Strazburu žalio na loše uslove u pritvoru, u kojem se nalazio tokom trajanja krivičnog postupka protiv njega od 2006. do 2015.godine, i nedostatak adekvatne medicinske njege.

On se žalio i na nezakonitost njegovog pritvora usljed nedostatka redovne kontrole osnovanosti pritvora od nadležnog suda, nedovoljno obrazloženje rješenja kojima mu je produžavan pritvor i „razumnost“ dužine trajanja pritvora, kao i na sporost u odlučivanju o njegovom zahtjevu za puštanje iz pritvora koji je podnio u avgustu 2014. godine.

Bigović je pravosnažno osuđen na 30 godina zatvora zbog ubistva inspektora Slavoljuba Šćekića.

Bigović je tražio naknadu materijalne štete u iznosu od 38.646 eura i nematerijalne štete u iznosu od 100 hiljada eura.

Pavličić je saopštila da Evropski sud nije našao uzročnu vezu između utvrđenih povreda i tražene materijalne štete, usljed čega je taj zahtjev odbio kao neosnovan.

“Evropski sud je našao opravdanim da dosudi iznos od 7,5 hiljada eura na ime naknade nematerijalne štete”, navodi se u saopštenju Pavličić.

Sve vijesti