Projekti na Luštici: CEDIS uložio 3,3 miliona eura

Autor:

Crnogorski elektrodistributivni sistem CEDIS do sada je na Luštici realizovao projekte vrijedne 3,3 miliona eura.

0
A- A A+
CEDIS struja epcg Foto: MONDO/Gordana Bojanić

  Investicioni plan za sljedeću godinu podrazumijeva i rekonstrukciju trafostanice “Kumbor” čime će ulaganja u distributivnu mrežu i objekte na tom poluostrvu dostići pet miliona, saopšteno je Dnevnim novinama u toj kompaniji.

Radnici CEDIS-a prethodno su rekonstruisali trafostanicu “Pržno”, a nedavno i trafostanici “Klinci”, koja je puštena u probni rad prije petnestak dana. U gradnju objekta koji je od presudne važnosti za turističku valorizaciju Luštice, napojnog kabla i uzemljenje neutralne tačke Cedis je uložio oko 2,3 miliona eura. Uklapanje u mrežu trafostanice je u završnoj fazi, a tokom probnog rada već je evidentirano poboljšanje kvaliteta u napajanju električnom energijom za oko 900 korisnika sa područja Luštice.

“Trafostanica “Klinci” je objekat od presudnog značaja za turistički razvoj Luštice. Njenom gradnjom osiguran je mnogo pouzdaniji i mirniji rad 35 kV mreže, a samim tim i kvalitetnije napajanje naših korisnika na kompletnom području Opštine Herceg Novi. Znatno će biti umanjen broj prekida u napajanju i oštećenja na mreži”, istakao je za Dnevne novine, Milorad Samardžić, glavni inženjer za vođenje projekta u Regionu 5.

On dodaje da kvalitativni skok koji je postignut gradnjom ovog objekta najbolje ilustruje prethodno stanje.

“Luštica se napajala sa trafostanice “Pržno”, preko 30 kilometara duge 10 kV mreže koju je za svoje potrebe gradila JNA pet decenija unazad. T ako razgranatu mrežu, koja je na određenim dionicama teško dostupna, bilo je teško i održavati, naročito ukoliko se ima u vidu intenzitet i frekvencija atmosferskih pražnjenja na području poluostrva”, ukazuje Samardžić.

“Klinci” je trafostanica instalisane snage 2×8 MVA, sa metalom oklopljenim i gasom izolovanim postrojenjem. Trafostanica je opremljena i lokalnom sCadA jedinicom, što omogućava lokalno upravljanje, dok će u perspektivi biti moguće i daljinsko upravljanje iz dispečerskog centra. Izvođač radova na trafostanici je kompanija Eurozox, dok je priključni 35 kV kabl gradila kompanija Electroteam iz Budve.

Prema riječima Samardžića, 8. jula je pod napon pušteno i svih pet dalekovoda, čime su završena isključenja većih područja Opštine Herceg Novi, koja su bila aktuelna ranije.

Sve vijesti