Pendrek ide tek nakon biber spreja!

Autor:

Izmjenama Zakona o komunalnoj policiji predviđa se da će prije pendreka, komunalni policajci ubuduće morati prvo da upotrijebe ručni biber sprej kao sredstvo prinude .

2
A- A A+
Komunalna policija, komunalci, Gintaš. cigarete Foto: MONDO/Nikoleta Vukčević Ilustracija

  Prema riječima predstavnik Zajednice opština Crne Gore Sanje Živković, ova izmjena donesena je kako bi se smanjila upotreba palice, piše Dan.

Uvođenje biber spreja je, objasnila je ona, predloženo kao sredstvo koje ima manje negativnih posledica u odnosu na upotrebu palice.

"Kada se koristi palica nanose se povrede, a kako bi se to spriječilo predložili smo uvođenje biber spreja jer ono ne ostavlja nikakve zdravstvene posledice", objasnila je Živković, prenosi Dan.

On je dodala da palica i dalje ostaje kao sredstvo prinude ali se sada definiše kao sredstvo koje se može jedino upotrijebiti ako biber sprej nema dejstvo.

"Praksa je pokazala i u regionu i kod policije da u 10 do 15 odsto slučajeva građani nemaju nikakvu reakciju na biber sprej to jeste on nema nikakvo parališuće svojstvo”, izjavila je Živković.

 Prema njenim riječima Ministarstvo javne uprave, koje je pripremilo izmjene ovog zakonskog rješenja, usvojilo je predlog Zajednice opština Crne Gore u dijelu ograničavanja upotrebe sile, odnosno palice.

Zakonom je do sada bilo propisano da se sila ne smije upotrijebiti prema licima mlađim od 14 godina, očigledno bolesnim i iznemoglim licima, licima sa invaliditetom i ženama, dok je Zajednica opština predložila da se sila ne smije upotrijebiti prema trudnicama, osim u slučaju ukoliko one vatrenim oružjem, oruđem ili drugim opasnim predmetom ugrožavaju život drugog lica ili komunalnog policajca.

Izmjenama je predviđeno da sada komunalni policajci mogu pružati asistenciju nadležnim organima i javnim službama kada se procijeni da je to neophodno. To je dosad činila policija, navodi Dan.

Živković je objasnila da su se izmjenama zakonskog rješenja željeli riješiti problemi koji su uočeni u praksi primjenom Zakona o komunalnoj policiji. Najvažniji problemi su bili sama ovlašćenja koja na adekvatan način nisu bila definisana pa su postojala ograničenja kod ovlašćenja upotrebe sredstava prinude odnos upotrebe sile.

"Po važećem zakonu komunalni policajac nije mogao da upotrijebi silu ako subjekat nadzora ne vrši direktan napad na njega. Međutim, nekada se neke radnje ne mogu sprovesti a da se ne upotrijebi sila jer upotrebom sile se smatra i hvatanje za ruku ako na primjer lice neće da stavi ruke u poziciji da bude lišeno slobode”, kaže Živković.

Lice zatečeno u narušavanju komunalnog reda koji predstavlja prekršaj ili u vršenju drugog kažnjivog dijela, komunalni policajac sada može dovesti u službene prostorije Komunalne policije u cilju sprovođenja komunalnog nadzora odnosno nadležnom organu na dalje postupanje, precizirale su izmjene zakona.

Izmjenama zakona precizirano je da je dovođenje učinioca prekršaja ili drugog kažnjivog djela bilo neophodno propisati u cilju implementacije ovlašćenja lišenje slobode koje samo po sebi predstavlja samo ograničenje slobode kretanja, ali ne i mjeru obavezivanja subjekata komunalnog nadzora da se kreće u pravcu koji odredi komunalni policajac.

Sve vijesti