Redovno održavanje groba Marka Miljanova

Autor:

Grob Marka Miljanova, istaknutog crnogorskog junaka i književnika, nalazi se na gornjem Medunu

0
A- A A+

U okviru Programa zaštite spomeničkog fonda sa teritorije Glavnog grada i uz saglasnost Uprave za zaštitu kulturnih dobara, stručni tim iz JU Muzeji i galerije Podgorice obavio je redovno održavanje groba Marka Miljanova na Medunu.

Grob Marka Miljanova, istaknutog crnogorskog junaka i književnika, nalazi se na gornjem Medunu, na samom vrhu ispred crkve, među ostacima srednjevjekovnog utvrđenja.

“Redovno održavanje spomenika i spomen-obilježja je samo jedna od aktivnosti koje JU Muzeji i galerije u okviru svojih djelatnosti obavlja”, navode iz Glavnog grada.

Sve vijesti