Da li pogrešno punite telefon? Provjerite!

Pogledajte kako je najbolje puniti mobilni telefon.

Da li pogrešno punite telefon? Provjerite! Foto: Samsung.

Poznati sajt Business Insider izdao je listu preporuka, na osnovu istraživanja Battery University istraživačkog sajta i Cadex kompanije, na koji način bi trebalo pravilno puniti mobilni telefon. 

Ovo je posebno važno za iPhone vlasnike, jer će na ovaj način očuvati bateriju, njeno maksimalno korisno stanje (punjivost) i odložiće njenu zamjenu i ozloglašeno usporavanje iPhone uređaja.

Ako ovako punite telefon - baterija će mu najduže trajati:

- Punite telefon kad god stignete, malo po malo
- Trudite se da ne istrošite bateriju u potpunosti (da se telefon isključi)
- Pokušajte da održavate napunjenost baterije između 65 i 75 odsto
- Ukoliko je prethodna stavka nedostižna, održavajte je na 45 - 75 odsto nivou
- Ne punite bateriju nikad do kraja
- Ne punite bateriju nikad od nule do 100 odsto odmah
- Ne bi trebalo da punite bateriju non-stop tokom noći
- Isključite telefon sa punjača uvijek kad dostigne 100 odsto napunjenosti.

Objašnjenja i nalazi istraživanja: Punite bateriju kad god stignete, jer kratkotrajno punjenje ne može da joj naškodi. Ako dozvolite da se baterija često prazni do kraja pomažete u njenom starenju i skraćivanju radnog vijeka, pa i kapaciteta. Baterija će najduže trajati i imati isti kapacitet najduže, ukoliko je održavate na nivou napunjenosti između 65 i 75 odsto. Ukoliko održavate napunjenost na nivou manjem od 25 odsto rizikujete da oštetite bateriju brže. Litijum-jonske baterije nisu predviđene da se non-stop pune do 100 odsto kapaciteta, pa ih stoga nemojte često ni puniti na ovaj način. I za kraj, o fenomenu punjenja telefona preko noći - već smo pisali naširoko, pa se podsjetite toga od ranije.

Sve vijesti