Za ovo zahvalite svojoj sestri!

Autor:

Vaša sestra je vaše blago, a to dokazuje i nauka!

0
A- A A+

Žene koje imaju sestru ili sestre su srećnije, ljubaznije i optimističnije.

Ako imate sestru, onda znate da imate blago - nekoga ko vas uvek podržava, savjetuje vas i ponekad je previše iskrena, ali za vaše dobro. Dakle, nema potrebe da vam to objašnjavamo, ali je interesantno da to potvrđuje i nauka.

Istraživanja pokazuju da su žene koje imaju sestru bolje u veštinama komunikacije i emotivno su stabilnije u odnosu na one koje nemaju sestru.

Sudeći prema istraživanju sprovedenom na De Montford univerzitetu, žene koje imaju svoje "blago" su emocionalno najstabilnije ličnosti.

Možda ponekad pozajmljuju vašu odjeću bez pitanja i to vas nervira, ali nauka potvrđuje da su dame koje imaju sestru sposobne da otvoreno iskažu svoja osjećanja i da o njima razgovaraju.

"Sestre ohrabruju otvoren razgovor i slogu u porodici", objašnjava profesor Toni Kesidi.

Profesor objašnjava da je sa braćom potpuno suprotno. Ne da je loše ako imate brata, naprotiv, već samo da su žene koje imaju samo braću malo zatvorenije. Što, ipak, nije nikakvo pravilo već više važi generalno gledajući.

"Izražavanje osjećanja je ključno za dobro mentalno zdravlje, a sestre su te koje to ohrabruju. Sa druge strane, dječaci imaju prirodnu tendenciju da to ne rade, već osećanja zadržavaju za sebe. Djevojčice su te koje razbijaju tišinu", kaže on.

Sve vijesti