Prevaziđite predrasude i zaposlite OSI (FOTO)

Autor:

Danas u Baru organizovan okrugli sto „Socijalna inkluzija i zapošjavanje osoba sa inaliditetom“ u sklopu projekta „Nama je stalo mi djelujemo“, koji je posvećen jačanju socijalne inkluzije i zapošljivosti osoba sa invaliditetom.

Zapošljavanje osoba sa invaliditetom (OSI) donosi višestruke koristi društvu. Osim što se na taj način poboljšava njihov položaj, i sama zajednica kojoj pripadaju postaje funkcionalnija, a poslodavci koji zaposle OSI uživaju značajne benefite, koje im pruža država. To je poruka okruglog stola „Socijalna inkluzija i prava osoba sa invaliditetom“ organizovanog u Baru u okviru projekta „Nama je stalo, mi djelujemo“, koji sprovodi Centar za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj, u partnerstvu sa NVO „Adria“, a uz podršku Opštine Bar i Zavoda za zapošljavanje i finansijsku pomoć Evropske unije.

FOTOGALERIJA:

Prema posljednjim podacima, na tržištu rada u Baru, Ulcinju i Budvi nalaze se 224 osobe sa invaliditetom. U radnom odnosu je 31 OSI. “Neke od beneficija su bespovratna sredstva za prilagođavanje radnog mjesta i uslova rada za osobu sa invaliditetom, učešće države u finansiranju ličnih troškova asistenta, subvencije na zaradu koje, zavisno od stepena invaliditeta, iznose od 50% do 75% isplaćene bruto zarade“, kazala je Nataša Kovačević iz Zavoda za zapošljavanje – Biro rada Bar.

Slavko Vučićević je zaposlen u Pošti Crne Gore i predsjednik je Udruženja paraplegičara Crne Gore za opštinu Bar. „Iako sam lice sa invaliditetom, to me nije spriječilo da svoje radne zadatke obavljam precizno i tačno.  Poslodavac je prilagodio prilaz zgradi i radno okruženje, s obzirom na to da je procenat mog invaliditeta 75 odsto. Dobio sam i asistenta u radu, čiji honorar refundira Biro rada. Ovo su samo neke od beneficija koje poslodavac ostvaruje i zato vjerujem da će dati šansu licima sa invaliditetom da rade i na taj način ih uključe u društvo,“ saopštio je Slavko, koji je istakao da je Bar jedini grad u Crnoj Gori, gdje su svi iz Udruženja paraplegičara zaposleni.

Vesna Jukić, iz Centra za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj apelovala je na društvo, pojedinci, a prije svega na poslodavce da prevaziđu predrasude o OSI i njihovim radnim sposobnostima i vještinama: „Mi kao Centar za socijalni rad imamo snažnu motivaciju i želju da pokrenemo društvo da razmišlja na drugačiji način, prihvati lica sa invaliditetom i da im šansu. Upravo iz tog razloga, napravili smo važan korak kada smo u seminare u okviru projekta „Nama je stalo, mi djelujemo“ uključili i članove porodica OSI, kako bi uticali i na njihovu svijest, jer imamo primjera gdje porodice kriju da imaju lice sa invaliditetom,“ poručila je Vesna.

Ovom temom dugo godina se bavi i NVO „Adria“, koja je partner na projektu. Ovu nevladinu organizaciju na okruglom stolu predstavlja  Marta Anđelić, koja je poručila: „Poslodavci treba da daju priliku osobama sa invaliditetom i da budu sigurni da će biti dobri, posvećeni radnici, a vjeruje da postoje i oni koji mogu biti bolji, u odnosu na nekoga ko nema neku vrstu invaliditeta“.

Okrugli sto, koji je okupio poslodavce i OSI iz Bara i Ulcinja, uvodnim obraćanjem otvorio je Slobodan Đonović, direktor Centra za socijalni rad Bar i Ulcinj koji je istakao „Ponosni smo što smo dio ovako jedne važne misije, koja ima cilj da doprinese zapošljavanju osoba sa invaliditetom

Značaj ovakvih događaja i projekata istakla je i Olivera Vidaković, sekretar Sekretarijata za društvene djelatnosti: Prepoznali smo da realizacija ovog projekta od velikog značaja za OSI i pruža velike mogućnosti. Drago nam je što Centar za socijalni rad Bar i Ulcinj prepoznaje ovu problematiku i doprinosi njenom rješavanju“.

O projektu:

U okviru projekta „Nama je stalo, mi djelujemo“ realizuju se dvije kampanje: „Više znanja za više mogućnosti“ i „Jednake šanse za rad“. Prva kampanja se odnosi na osobe sa invaliditetom, kako bi ih motivisala na sticanje novih znanja i rad na sebi, što sve treba da rezultira njihovom većom zapošljivosti.

Druga kampanja, „Jednake šanse za rad“, usmjerena je na poslodavce, koji su kroz kampanju još jednom dobili informacije o brojnim koristima koje država obezbjeđuje za zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Ukupno 20 odabranih kandidata dobilo je priliku da pohađa seminare u cilju sticanja određenih vještina. Projektom su realizovana tri dvodnevna seminara sa sledećim temama: Inkluzija i socijalna integracija osoba sa invaliditetom, Osobe sa invaliditetom kao aktivni građani-prava i odgovornosti i Socijalna zaštita osoba sa invaliditetom, podrška zajednice i drugi oblici podrške. Pored ovoga, svi kandidati su prošli i kroz jednomjesečnu obuku rada na računaru.

Projekat se finansira iz sredstava Evropske unije.

Sve vijesti