Kako da se prijavite za mjesto u studentskom domu

Upis za studente I godine studija počinje 28. avgusta, a evo kako da se prijavite za mjesto u domu.

Kako da se prijavite za mjesto u studentskom domu Foto: Mondo/Nikoleta Vukčević Studentski Dom u Kotoru

  Ministarstvo prosvjete ove godine raspisalo Konkurs za prijem 2.222 studenata u domove studenata u Crnoj Gori za školsku 2017/2018. godinu.

Upis za studente I godine studija počinje 28. avgusta do 15. septembra 2017. godine. Za studente II, III, IV, V i VI godine studija rok za podnošenje dokumenata je od 11. do 29. septembra 2017. godine.

Kao i do sada, pravo učešća na Konkursu imaju svi studenti koji se školuju van mjesta stanovanja. Ukoliko nakon raspodjele u domu ostane slobodnih mjesta, pravo na smještaj i ishranu po ekonomskoj cijeni mogu ostvariti i studenti postdiplomskih magistarskih i doktorskih studija, koji nijesu u radnom odnosu, školuju se van mjesta stanovanja, a koji su prvi put upisali semestar odgovarajuće godine studija i nijesu mijenjali studijski program.

Studenti se rangiraju na osnovu dostavljene dokumentacije. Ako je broj prijavljenih veći od broja raspoloživih mjesta prednost će imati učenici sa boljim uspjehom u prethodnom školovanju. Drugu najvažniju ulogu kod prijema u studentski dom igra mjesto stanovanja prijavljenog kandidata - što je dalje to je veća šansa da ćete dobiti mjesto u domu. Međutim, u slučaju jednakog broja bodova, prednost imaju učesnici koji imaju veći broj bodova na osnovu uspjeha.

Učenik sa posebnim obrazovnim potrebama ostvaruje pravo na smještaj u domu uz uvažavanje njegovih posebnih potreba.

Kod upisa studenata II, III, IV, V ili VI godine, prednost u rangiranju imaju studenti koji ostvare veći broj ECTS kredita i koji ima veći index uspjeha.

Broj raspoloživih mjesta za smještaj studenata u domove u Crnoj Gori:

Stari studentski dom u Podgorici-1.032 mjesta
Novi studentski dom u Podgorici -400 mjesta
Stari studentski dom Nikšiću -250 mjesta
Novi studentski dom u Nikšiću -260 mjesta
Kotor -200 mjesta
Cetinje -80 mjesta

Pogledajte kako izgledaju crnogosrki studentski domovi:


Dokumenta možete dostaviti na sljedeće adrese:


Stari studentski dom, Ul. Svetozara Markovića br. 86, Podgorica

Dom učenika i studenata u Kotoru, Dobrota b.b.

Dom učenika i studenata u Nikšiću, Ul. Danila Bojovića b. b.

Dom učenika i studenata Cetinje, Ul. Njegoševa b.b.


Uz prijavu za prijem u dom studenti I godine studija treba da dostave:

Ovjerenu kopiju svjedočanstva III i IV razreda srednje škole;

Ovjerenu kopiju Diplome »Luča« ili njoj ekvivalentne diplome;

Ovjerenu kopiju Diplome o položenom eksternom maturskom, odnosno stručnom ispitu;

Potvrdu o redovnom upisu na studijski program;

Potvrdu o mjestu prebivališta

Uvjerenje o državljanstvu ili kopiju biometrijske lične karte.

Studenti II, III, IV, V i VI godine studija, dostavljaju:

Uvjerenje o položenim ispitima iz prethodne studijske godine (2016/17. godina);

Potvrdu o studiranju;

Potvrdu o mjestu prebivališta;

Kopiju indeksa

Uvjerenje o državljanstvu ili kopiju biometrijske lične karte.


Rang lista studenata koji su ostvarili pravo na smještaj i ishranu u domu objavljuje se na oglasnim tablama i na internet stranici doma.

Ukoliko je student nezadovoljan odlukom komisije, ima pravo prigovora direktoru doma u roku od tri dana od dana objavljivanja rezultata raspodjele.

Useljavanje studenata vrši nadležna služba doma.

Prilikom useljenja u dom, student je obavezan da priloži:

Uput za smještaj

Potvrdu nadležne zdravstvene ustanove, odnosno izabranog doktora,  da je student sposoban za kolektivni život u domu

Kopiju indeksa

Kopiju biometrijske lične karte

Ovjerenu izjavu o preuzimanju duga 

Potpisan ugovor o uzajamnim obavezama studenta i uprave doma

Tekst Konkursa nalazi se na internet stanici Ministarstva prosvjete (www.mps.gov.me/ministarstvo/konkursi).

Drugi upisni rok: Ima mjesta za 673 brucoša

U Crnoj Gori do faksa - aplikacijom!

Sve vijesti