Kako do radne knjižice u Crnoj Gori (FOTO)

Autor:

Pribavljanje dokumenata često zna da bude izuzetno komplikovano. Pročitajte šta je sve potrebno za dobijanje radne knjižice, i koje prednosti donosi posjedovanje iste.

Kako do radne knjižice u Crnoj Gori (FOTO) Foto: Mondo/Filip Despotović

Da biste imali važeću radnu knjižicu, potrebno je, prije svega, posjetiti nekoliko adresa.

KUPOVINA RADNE KNJIŽICE

Vaša prva stanica je obližnja knjižara, gdje je potrebno kupiti primjerak radne knjižice koja sadrži i dva formulara. Formulare treba čitko popuniti, a cijena radne knjižice iznosi 2.10 eura.

ODLAZAK U SEKRETARIJAT ZA RAD, MLADE I SOCIJALNO STARANJE

Sada je potrebno uputiti se u Sekretarijat za rad, mlade i socijalno staranje, koji se nalazi u ulici ul. Vuka Karadžića br.16, gdje se javljate na šalter i predajete sljedeća dokumenta:

- zahtjev za izdavanje radne knjižice (čitko popunjen u 2 primjerka),

- radna knjižica,

- važeća lična karta, lična karta za strance ili pasoš,

- dokaz o školskoj spremi (diploma, rješenje o nostrifikaciji, original ili ovjerena kopija),

- izvod iz matične knjige vjenčanih (za udate).

Napominjemo, ukoliko ne postoji neki valjan razlog, nije potrebno donositi ovjerene kopije dokumenata  (što samo po sebi iziskuje određene novčane troškove), iz razloga što će vam sva dokumenta nakon upisa u radnu knjižicu biti vraćena.

Uredno popunjen zahtjev za izdavanje radne knjižice nadležni organ upisuje u registar o izdatim radnim knjižicama i na zahtjev za izdavanje upisuje broj pod kojim je upisan u registar. Primjerak zahtjeva ovjeren pečatom i potpisom službenog lica uručuje se podnosiocu zahtjeva prilikom preuzimanja radne knjižice. U praksi, predata dokumenta i ispunjenu radnu knjižicu možete preuzeti narednog dana poslije podne (nakon 12:00h), iako je rok za upis podataka u radnu knjižicu 30 dana.

PRIJAVA NA EVIDENCIJU NEZAPOSLENIH LICA

Nakon što preuzmete dokumenta iz Sekretarijata za rad, mlade i socijalno staranje, sledeća adresa je Zavod za zapošljavanje Crne Gore, koji se nalazi u ulici Novaka Miloševa br. 3, kako biste se prijavili na evidenciju nezaposlenih lica Zavoda za zapošljavanje.

Prilikom prijavljivanja Zavodu, nezaposleno lice je dužno da podnese sljedecu dokumentaciju:

- ličnu kartu,

- radnu knjižicu,

- dokaz o školskoj spremi, odnosno strucnoj osposobljenosti,

- dokaz o prebivalištu (za lica koja mijenjaju prebivalište).

U Zavodu se javljate na šalter, gdje će Vam dodijeliti savjetnika, i zakazati sastanak u narednih nekoliko dana.

Zavodu se može prijaviti nezaposleno lice od 15 do 67 godina života koje je crnogorski državljanin i stranac sa odobrenim stalnim boravkom, priznatim statusom izbjeglice ili odobrenom dodatnom zaštitom, koje se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, sposobno ili djelimicno sposobno za rad, koje nije zasnovalo radni odnos i koje aktivno traži zaposlenje.

Prilikom prvog prijavljivanja na evidenciju, popunjava se Prijava na evidenciju nezaposlenih lica i otvara LKN (Lični karton nezaposlenog lica).

ODLAZAK KOD SAVJETNIKA

Poslednji korak je odlazak na razgovor sa dodijeljenim savjetnikom, koji ispunjava karton o evidenciji javljanja, nakon čega vaša radna knjižica postaje važeća. Vaša obaveza je da se periodično javljate savjetniku (svaka 2-3 mjeseca).

Radnu knjižicu morate imati prilikom stapanja u radni odnos sa poslodavcem, a posjedovanjem radne knjižice stičete pravo na besplatno zdravstveno osiguranje.

Prilikom stupanja na rad radnik predaje radnu knjižicu osnovnoj organizaciji u kojoj zasniva radni odnos odnosno poslodavcu, o čemu se radniku izdaje potvrda.

Poslodavac je dužan da zaposlenom, na dan prestanka radnog odnosa, vrati uredno popunjenu radnu knjižicu.

PRAVA NEZAPOSLENOG LICA

Nezaposleno lice ima pravo da:

• se informiše kod zavoda o mogućnostima i uslovima za zapošljavanje

• besplatno koristi usluge Zavoda i agencije;

• sa Zavodom utvrdi individualni plan zapošljavanja;

• učestvuje u programima i mjerama aktivne politike zapošljavanja, u skladu sa individualnim planom zapošljavanja;

• ostvari novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti u skladu sa zakonom;

Sve vijesti