Burić: Tara teče regulisanim tokom

Autor:

Tara teče regulisanim tokom jer su nakon suše uslijedile padavine, rekao je professor Mihailo Burić i dodao da nakon završetka gradnje auto-puta Bar-Boljare taj prostor mora da se dovede u pređašnje stanje.

Burić: Tara teče regulisanim tokom Foto: MINA

Burić radi novi plan monitoringa i remedijacije prostora, čiji je cilj da se do završetka i nakon okončanja radova ispune svi zahtjevi za zaštitu životne sredine.

On je Pobjedi objasnio da monitoring treba da traje do završetka auto-puta i dvije godine nakon toga.

“Sve što bude snimljeno da nije dobro, moraće da se popravi u tom i nakon tog perioda”, istakao je Burić.

Prema njegovim riječima, sada se može najbolje sagledati situacija u odnosu na onu kada je bio nizak vodostaj i dodaje da je to bio prirodan režim i nije bio posljedica gradilišta.

“U sušnom periodu u rijeci nije bilo dva-tri centimetra vode i u tim uslovima, kada ona presušuje, tu ne može da bude ni živog svijeta. Ove godine su bile vode jako niske i zbog toga je i onakav bio vodostaj. Stvorio se pogrešan utisak da je radilište posljedica svega toga”, naveo je Burić

Kako je kazao, to je prirodan režim proticaja u sušnom periodu posebno kada se minimum javi u oktobru.

“Nakon padavina Tara sada teče regulisanim koritom i veća količina i bolja količina može se sprovesti regulisanim koritom”, istakao je Burić.

Sve vijesti