Novi konkurs za izbor logotipa i slogana

Autor:

Ministarstvo ekonomije objavilo je danas novi konkurs za izbor logotipa i slogana nacionalnog brenda Crne Gore, na kojem je za najbolje rješenje predviđena nagrada od 50 hiljada eura.

Novi konkurs za izbor logotipa i slogana Foto: MONDO/Nikoleta Vukčević

Iz Ministarstva su objasnili da na konkursu mogu učestvovati pojedinci i grupe autora iz Crne Gore i inostranstva, koji konkursna rješenja dostave do 25. novembra.

Zadatak konkursa je izrada vizuelnog identiteta nacionalnog brenda koji treba da odslikava autentičan duh Crne Gore. Vizuelni identitet nacionalnog brenda treba da objedini njene specifičnosti i da ih održava na jedinstven način, kako bi se kroz grafičko rješenje i sinhronizovanu i sveobuhvatnu poruku Crna Gora mogla pozicionirati u svijesti strane javnosti“, saopštili su iz Ministarstva.

Oni su dodali da se izborom jedinstvenog vizuelnog identiteta nacionalnog brenda nastoji kreirati krovni, jedinstveni brend koji bi svojim obuhvatom i fleksibilnošću bio adekvatan za korišćenje.

Rješenje vizuelnog identiteta nacionalnog brenda treba da omogući nedvosmislenu komunikaciju sa inostranstvom zbog privlačenja više direktnih stranih investicija i posjetilaca, povećanja izvoza domaćih proizvoda, ali i proizvodnje, jačanje Crne Gore kao međunarodnog partnera i poboljšanje njenog imidža kao buduće članice EU“, navodi se u konkursu.

Konkursno rješenje, kako su kazali iz Ministarstva, treba da obuhvata logotip i slogan nacionalnog brenda koji čine jedinstvenu cjelinu. Logotip nacionalnog brenda treba da sadrži naziv nacionalnog brenda koji glasi - Crna Gora, odnosno internacionalni naziv Montenegro, kao i grafizam-znak/simbol, koji izražava posebnost Crne Gore.

Naziv Crna Gora, odnosno Montenegro, treba da ima unikatni ispis i da je sastavni dio slogana. Slogan treba da predstavlja kratku i jasnu estetsku poruku koja omogućava stvaranje odgovarajuće emocije i pozitivne asocijacije na Crnu Goru u svijesti strane javnosti“, navodi se u tekstu konkursa.

Poruka treba da istakne posebnost Crne Gore i omogući njeno diferenciranje u odnosu na druge države, dajući jasnu odrednicu stranoj javnosti o kakvoj državi je riječ.

Zainteresovani za učešće na konkursu treba da dostave konkursna rješenja sa dokumentacijom u zatvorenoj bijeloj koverti, koja će sadržati tri zatvorene bijele koverte manjeg formata.

Iz Ministarstva je precizirano da prva koverta treba da sadrži konkursno rješenje sa etalonom rješenja predstavljenog na formatu A4, predlog rješenja u koloru i crno-bijeloj verziji u pozitivu i negativu, simulaciju plastične izrade rješenja u čvrstom materijalu, paletu boja i njihove definicije u kolornim prostorima Pantone, CMYK i RGB, predlog rješenja na memorandumu, vizit karti, fascikli, koverti, pečatu, tekstilu, sprotskim dresovima, ATL ili BTL formama oglašavanja po izboru, ambalaži prehrambenog i neprehrambenog proizvoda i ekranima, kao i tekstualno obrazloženje rješenja.

Koverta dva treba da sadrži kompakt disk predloga rješenja u digitalnom vektorskom obliku i u jednoj od elektronskih datoteka baziranih na jeziku PostScript. Koverta tri treba da sadrži popunjenu prijavu na konkurs, izjave autora da se konkursno rješenje koristi isključivo za izbor vizuelnog identiteta nacionalnog brenda i da nije korišćeno za druge namjene, kao i o autorstvu i njegovom prenosu u državnu svojinu i ustupanju imovinskih i drugih prava Ministarstvu.

Ta koverta će, kako je objašnjeno, biti otvorena samo u slučaju pobjedničkog rješenja.

Konkursna rješenja se predaju pod šifrom koja se sastoji od slovnih i brojčanih karaktera, koji ne ugrožavaju anonimnost učesnika. Jedan kandidat može učestvovati sa više predloga, koji moraju biti predati kao posebni konkursni elaborati pod različitim šiframa.

Konkursna rješenja se dostavljaju Direktoratu za razvoj nacionalnog brenda i zaštitu potrošača Ministarstva ekonomije do 25. novembra.

Stručna komisija koju imenuje Ministarstvo imaće obavezu da u roku od 60 dana od zatvaranja konkursa razmotri pristigla rješenja, dok će rezultat konkursa biti objavljen u roku od 90 dana.

Komisija će konkursna rješenja vrjednovati na osnovu estetskog rješenja, kreativnosti, primjenljivosti, unikatnosti i jednostavnosti.

Ministarstvo ekonomije, kako je predviđeno, ima pravo da, ukoliko bude potrebe, od autora zahtijeva određena prilagođavanja konkursnog rješenja, kao i da ne izabere nijedno ponuđeno.

Na prethodni konkurs za izbor logotipa i slogana nacionalnog brenda, koji je objavljen 21. maja, stigla su 24 rješenja, od kojih nijedno nije izabrano za pobjedničko.

Sve vijesti