Donijeli Statut Fonda za zaštitu životne sredine

Autor:

Kako je saopšteno danas iz Vlade, Eko fond će objediniti sva sredstva koja potiču od zagađenja životne sredine i povezivanjem sa međunarodnim institucijama obezbijediti dostupnost dodatnih izvora finansiranja.

Donijeli Statut Fonda za zaštitu životne sredine Foto: Vlada Crne Gore

Vlada je danas donijela Statut Fonda za zaštitu životne sredine koji će obavljati poslove u vezi sa finansiranjem pripreme, ostvarivanja i razvoja programa i projekata u oblasti očuvanja, održivog korišćenja, zaštite i unaprjeđivanja životne sredine, na državnom i lokalnom nivou.

U okviru kadrovskih pitanja, Vlada je imenovala Radula Raonića za savjetnika premijera.

Radi obezbjeđenja sprovođenja Zakona o bezbijednosti hrane i potpunog usaglašavanja sa evropskim zakonodovstvom, Vlada je donijela Uredbu o izmjeni i dopuni Uredbe o aditivima koji se mogu koristiti u hrani, kao i Uredbu o izmjeni Uredbe o novoj hrani koja se može koristiti i stavljati na tržište.

Vlada je usvojila i Informaciju o Predlogu paketa podrške za informaciono-komunikacione usluge NATO Vojnom predstavniku u Savezničkoj komandi za operacije (ACO) za ovu godinu.

„I prihvatila Paket podrške, koji se zaključuje na godišnjem nivou za potrebe Kancelarije nacionalnog vojnog predstavnika Crne Gore u ACO“, kaže se u saopštenju.

Vlada je usvojila i Informaciju o Finansijskom sporazumu između Evropske komisije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore za prošlu godinu i Sporazumu o partnerstvu o sprovođenju prioriteta Tehničke podrške u okviru IPA II Programa prekogranične saradnje BIH – Crna Gora 2014 – 2020, i prihvatila tekstove sporazuma.

Na sjednici je usvojena i Informacija o organizovanju događaja „Crnogorski ljekari u dijaspori“.

„Kako je u raspravi navedeno, ovaj događaj će biti organizovan u cilju edukacije zdravstvenih radnika, njihovog angažovanja i zadržavanja u sistemu zdravstva“, kaže se u saopštenju.

Sve vijesti