Đukanović otvorio izložbu "Kreativna Crna Gora"

Autor:

Izložba Kreativna Crna Gora doprinijeće razvoju crnogorske kulture i identiteta, na temelju visoke odgovornosti, s težnjom za vidljivošću crnogorskog proizvoda koji kreiraju kulturni biznisi, ocijenio je predsjednik, Milo Đukanović.

Đukanović otvorio izložbu "Kreativna Crna Gora" Foto: Služba za informisanje Predsjednika Crne Gor

On je, otvarajući izložbu, poručio da je, u doba intenzivnih globalizacijskih procesa, transkulturnih integracija i ekspanzije novih medija, nestala razdvojenost na stvaraoca i publiku.

Kako je kazao, kreativnost i inovativnost neposredno se prepliću na različitim poljima nauke, tehnologije i umjetničkih praksi i prepoznaju se kao važan faktor ekonomskog razvoja.

„Mi već živimo takvo iskustvo u Crnoj Gori i znamo da su ekonomika kulture i kulturna održivost sadržani u veoma zahtjevnim kulturnim politikama i modelima savremenog društvenog razvoja, kao i stalnih emancipatorskih procesa“, smatra Đukanović.

Prema njegovim riječima, strateški se razvijaju i sprovode politike individualne i timske krativnosti u interakciji sa zajednicom na konkretnim projektima.

„Upravo na tom tragu posebnu pažnju zavređuju dinamični projekti takozvanih kreativnih industrija, kreativnih aktivnosti i inicijativa, kao i usluga i servisa u kulturi. To je, svakako, samo jedan pravac za valorizaciju kulturnog kapitala Crne Gore“, ocijenio je Đukanović.

Poručio je i da je u njenim regijama i po njenim gradovima, nužno da se djeluje autentično identitetski, prezentujući kao država svoje specifično multi - kulturalno nasljeđe, ali i dokazujući se na novim idejama i sa inovativnim kulturnim proizvodima, kako bi se jasno pozicionirao državni brend i kod kuće, i u svijetu.

„Pogotovo imajući u vidu oblast turizma, naše strateške razvojne grane, u kojoj dobre kulturne politike bitno osnažuju konkurentnost naše ekonomije. Za Crnu Goru 21. vijeka definisanje njenog kulturnog identiteta jeste svojevrsni kreativni proces, lišen kratkoročnih i instant formula i rješenja“, rekao je Đukanović.

To, rekao je on, važi kako za kulturne institucije, tako i za razvoj svakog, pa i projekta “Kreativna Crna Gora”.

„Razvoj našeg kreativnog ljudskog potencijala, istraživanje u novim domenima kulture i umjetnosti, kao i na novim tržištima, preduzetničko otvaranje u menadžmentu u kulturi, djelovanje u modelu kreativne ekonomije nerazdvojivi su od evaluacije, od pomnog praćenja kvalitativnog pomaka koji na tom putu postižemo“, smatra Đukanović.

On je dodao da svaki drugačiji pristup nosi rizike da se zapadne u ćorsokak komercijalizacije, već i zato što je bez brige o kvalitetu, bez kompetitivnosti, nemoguće naše uspješno globalno kulturno umrežavanje.

„Ovakvo upozorenje ne umanjuje naše zajedničko zadovoljstvo činjenicama o početnim međunarodnim priznajima projektu “Kreativna Crna Gora”, naprotiv. To što ovaj projekat postaje konkurentan na širem tržištu, i što, kako smo vidjeli, već imamo ustanovljenih 11 takozvanih novih “kulturnih biznisa” - upravo je dobra početna satisfakcija i prava poruka za dalju podršku u razvoju ovakvih kulturnih politika“, poručio je Đukanović.

Zato koristim priliku da i ovom prigodom istaknem da će stvaranjem institucionalnih okvira i produkovanjem javnih politika u kreiranju crnogorskog kulturnog identititeta i autentičnog crnogorskog kulturnog proizvoda, stvaraoci i menadžeri u kulturi u državi uvijek imati saveznika i partnera.

On je čestitao autorima, kao i Ministarstvu kulture i Vladi, na uspješno savladanoj prvoj etapi dugoročnog projekta Kreativna Crna Gora.

Sve vijesti