Vođa “varvara” traži novo suđenje!

Autor:

Branilac Aleksandra Čake Ivanovića, predao žalbu na prvostepenou presudu kojom je vođa “varvara” osuđen na godinu zatvora zbog napada na policajca u Nikšiću nakon meča Sutjeske i Budućnosti.

Vođa “varvara” traži novo suđenje! Foto: MONDO

Presudu je u Osnovnom sudu u Nikšiću izrekla sudija Vesna Kovačević, koja je u obrazloženju navela da je tokom postupka nesumnjivo dokazano da je Ivanović izvršio krivično djelo koje mu je stavljeno teret i to na način, na mjestu i u vrijeme kako je to opisano u optužnici, podsjeća Dan.

Podgorički dnevnik navodi da je advokat Srđan Lješković koji zastupa Ivanovića u ovom slučaju, pored toga što je zatražio ukidanje ove presude i vraćanje suđenja na ponovni postupak, u žalbi ukazao da je presuda donijeta uz bitnu povredu odredaba krivičnog postupka i pogrešno utvrđeno činjenično stanje. 

 “Prvostepeni sud je suvoparno i pravno nemilosrdno donio prvostepenu presudu. Naime, pobijana presuda donesena je na osnovu saslušanja pripadnika policije i uvida u video-zapise i fotografije sačinjene od strane policijskih službenika Uprave policije CB Nikšić, uz odbijanje za provođenje bilo kojeg predloženog dokaza od strane odbrane,a koji idu u pri log okrivljenom”, piše u žalbi, prenosi Dan.


List navodi da Lješković podsjeća da na video-snimku nedostaje 10 sekundi snimljenog materijala, što vidi kao namjeru izbjegavanja odgovornosti za neprofesionalno postupanje.

Ivanovićev advokat je istakao da je jedini prihvaćeni predlog odbrane, koji je i proveden u postupku, vještačenje medicinske dokumentacije navodnih povreda oštećenog policajca, pri čemu je utvrđeno da nikakvih povreda zapravo nije ni bilo, na osnovu čega je tužilac morao precizirati optužni predlog.

Sva lica koja su predložena kao svjedoci od strane odbrane radi donošenja nepristrasne odluke, a to su direktni svjedoci događaja, kao i lica koja mogu posvjedočiti o neposrednom ponašanju pripadnika policije prije samog krivičnog djela stavljenog na teret AleksandruIvanoviću, među kojima je i trener igrača Budućnosti Branko Brnović, odbijeni su, a neki predlozi nijesu ni zapisnički konstatovani. Ovakvim postupanjem prvostepenog suda mom branjeniku su flagrantno povrijeđena ljudska prava garantovana Ustavom Crne Gore i Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava”, naveo je u žalbi advokat Lješković.

On je predložio da podgorički Viši sud ukine presudu nikšićkog Osnovnog suda i predmet vrati na ponovno suđenje.

Sve vijesti