"Slučaj ubistva Duška Jovanovića nepovratno izgubljen"

Autor:

Direktor Uprave policije Veselin Veljović kazao je na današnjoj sjednici Odbora za evropske integracije da je slučaj ubistva direktora "Dana" Duška Jovanovića nepovratno izgubljen, prenosi Standard.

0
A- A A+
Veselin Veljović Foto: GOV.ME/B.Ćupić

On je istakao, da su zbog umora tužioca na dan ubistva, napravljeni nenamjerni propusti. Rekao je da su neke stvari tada ostavljene "za sjutra" i da zbog tog propusta Crna Gora i dalje ispašta.

Odbor za evropske integracije održao je danas konsultativno saslušanje predstavnika državnih institucija na temu rješavanja slučajeva napada na novinare i imovinu medija u Crnoj Gori.

Sjednici su prisustvovali ministar unutrašnjih poslova Mevludin Nuhodžić, direktor Urpave policije Veselin Veljović, zamjenik direktora UP Enis Baković, glavni pregovarač Aleksandar Drljević. Na sjednici Odbora bili su i predstavnici Tužilaštva.

Predsjednik Komisije za istraživanje napada na novinare Nikola Marković naveo je da su u jednom momentu imali zastoj u saradnji sa Upravom policije i MUP-om, ali da je ta saradnja sad na mnogo višem nivou i da dobijaju potrebnu dokumentaciju vezanu za slučajeve napada na novinare. On je kazao da su iz te dokumentacije uspjeli da utvrde mnoge propuste.

On je kazao da misli da slučaj ubistva Duška Jovanovića nije riješen ni formalno pravno, ističući da je potrebno kazniti odgovorne za ove propuste.

Direktor Uprave policije Veselin Veljović je kazao je da UP radi odgovorno na rasvjetljavanju napada na novinare, kao i da je sa operativne tačke gledišta slučaj ubistva Jovanovića rasvijetljeno.

"Za nas je slučaj ubistva Duška Jovanovića, iz aspekta operativne i tužilačke aktivnosti rasvijetljen, da li je rasvijetljen u potpunosti u odnosu na sva lica i nelagodavce - nije. Propusta u toj istrazi je bilo i izražavam potpunu spremnost da oni službenici koji su napravili propuste za to odgovaraju", rekao je Veljović. Istakao je da je spreman da, na sjednici Odbora koja bi bila zatvorena za javnost, govori o operativnim saznanjima vezano za osobe koje su umješane u ubistvo Jovanovića, prenosi Standard.

"Nije bilo svjesne namjere za opstrukcijom u istrazi ubistva Jovanovića, jer se sve desilo u kasnim večernjim satima i neke stvari su trebale da budu obavljene odmah a ne ostavljene za sjutra. Dežurni tužilac je procijenio da slučaj treba ostaviti za sjutra, umor je bio u pitanju. Motiv je bio da možemo to uraditi sjutra jer ništa ne bi izgubili. Ali jutro je donijelo nove okolnosti i osumnjičeni Damir Mandić je odlučio da se brani ćutanjem", kazao je Veljović.

On je istakao da su zbog toga "uradićemo sjutra, nepovratno izgubili slučaj ubistva Jovanovića imajući u vidu trenutne okolnosti".

"Da li će u budućnosti doći do novih okolnosti ostaje da se vidi", rekao je Veljović.

Predsjednik Odbora Slaven Radunović kazao je da možda ti propusti nijesu bili namjerni ali da je nakon njih Mandić promijenio iskaz.

Nikola Marković je na to kazao da nije dovoljno da policija ima samo operativna saznanja već da to mora pretvoriti u dokaze koji će dovesti do pravnog razrješenja slučaja.

"Postoji službena zabilješka u kojoj je Damir Mandić, jedini osuđeni za ubistvo Duška Jovanovića, pred tužilaštvom iznio imena dirketnih izvršilaca ubistva Jovanovića", rekao je Marković, prenosi Standard.

Veljović je na to kazao da "nikad nije vidio tu zabilješku ali da ima operativna saznanja da ona posotoji".

Tužiteljka VDT-a Vesna Jovićević je kazala da su jedno posredna a drugo neposredna saznanja kao i da su salušani svi koji su imali veze sa slučajem.

Poslanik Brano Radulovć naveo je da je tužiteljka Ljiljana Klikovac znala za službenu zabilješku koju su službenici policije bapravili sa Mandićem prije nego je promijenio iskaz.

Tužiteljka Klikovac, odgovirila je da "bi oni morali da provjere ko su nelagodavci ubistva Jovanovića da su imali operativna saznanja".

"Vršena je DPN analiza ljudi koji se navodno pominju u zabiljšci ali se oni nijesu podudarali satragovima DNK iz automobila iz kojeg je pucano na Jovanovića. Jdini DNK trag, koji je nađen u automobil je onaj Mandićev", rekla je Klikovac, prenosi Standard,

Manje napada na novinare

Ministar Nuhodžić je, na početku sjednice, kazao je da se država trudila da obezbjedi najpovoljnije uslove za rad medija.

"U mom mandatu MUP je uključen u sve aktivnosti koje podrazumijevaju zaštitu novinara i obezbjeđivanju nesmetanog rada", rekao je Nuhodžić. On je kazao da se na predmetima napada na novinarima radi i da se oni rješavaju.

"Broj napada na novinare je smanjen i u 2017. godini bilo ih je devet, 2018. pet, ali lično bih volio da ih uopšte nema", rekao je Nuhodžić, prenosi Standard.

Glavni pregovarač Drljević je kazao da 2019. godine nije bilo registrovanih slučajeva napada na novinare koji bi za osnovu imali njihov rad.

Tužilac Jovićević iz Vrhovnog državnog tužilaštva naglasila je da rade sve u cilju potpunog rasvjetljavanja napada na Oliveru Lakić, kao i da je to jedan veoma ozbiljan i težak slučaj.

Sve vijesti