Vuk Stefanović Karadžić počasni građanin Zagreba

Autor:

Na današnji dan 1861. godine Vuk Stefanović Karadžić, reformator srpskog jezika, postao je počasni građanin Zagreba.

0
A- A A+
Vuk Karadžić Foto: Mondo/Gordana Bojanić Vuk Karadžić

  Zastupništvo grada Zagreba, tada u sastavu Austrougarske monarhije, dodijelilo je Vuku Stefanoviću Karadžiću Povelju počasnog građanina.

Vuku su Poveljom data "sva prava, slobode i koristi, kao što svakom građaninu Zagreba, po zakonu i starom narodnom običaju, pripadaju".

Koliki je bio Vukov uticaj na hrvatski jezik najbolje je objasnio Ivan Broz, čuveni književni istoričar i lingvista iz druge polovine 19. vijeka.

Hrvati su odlukom Sabora preuzeli Vukov model književnog jezika sa svim elementima, uključujući i akcenatski sistem.

Neki lingvisti dobili su zaduženje da urade "instrumente" tog jezika i udžbenike.

Godine 1892. Ivan Broz izdaje i štampa Hrvatski pravopis u čijem predgovoru navodi da bi se "sve to moglo nazvati i srpskim pravopisom".

Godine 1899. Tomo Maretić, hrvatski leksikograf, izdaje "Gramatiku i stilistiku hrvatskog ili srpskog jezika".

"Ono što je Ciceron za Latine, to je Vuk za nas!", zapisao je Maretić.

Vuk je u Zagrebu godinama imao ulicu, koja je 1992. godine preimenovana, pošto je u tom periodu Hrvatska raskidala sve istorijske veze sa Srbijom i Srbima. 

Sve vijesti