Sjutra konkurs za upis na specijalističke studije

Autor:

Univerzitet Crne Gore (UCG) raspisaće sjutra Konkurs za upis na specijalističke studije za studijsku 2019/20. godinu.

0
A- A A+
Univerzitet Crne Gore Foto: Univerzitet Crne Gore Univerzitet Crne Gore

  Konkursom je raspisano ukupno 2.560 mjesta, od čega je 1.343 na budžetu.

Prijave na konkurs predaju se studentskim službama, 17. i 18. septembra.

Kandidat za upis dužan je podnijeti prijavu i dokaze o ispunjavanju uslova.

Pravo prijave na konkurs za upis na specijalističke studije imaju kandidati sa završenim osnovnim studijama obima najmanje 180 ECTS kredita, iz odgovarajuće oblasti nauka ili umjetnosti. Stranac ima pravo upisa pod jednakim uslovima kao i crnogorski državljanin.

Uz prijavu za upis, kandidati podnose original diplomu o završenim osnovnim studijama, odnosno uvjerenje o završenim osnovnim studijama, uz dokaz o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika (odgovarajući sertifikat ili uvjerenje o položenim ispitima na osnovnim studijama).

Upis kandidata izvršiće se 19. i 20. septembra.

Visina naknade za studiranje za studente koji plaćaju troškove školovanja je na prošlogodišnjem nivou, a utvrđena je odlukom Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore od 5. septembra.

Tagovi:
Sve vijesti