Maksimalno radno vrijeme 48 sati nedjeljno!

Autor:

U toku je završno usklađivanje novog zakona o radu koji će najviše novina donijeti na planu uređivanje radnog vremena.

1
A- A A+
posao, kancelarija, kolege, zavođenje, flert, osmeh Foto: Guliver/Getty Images/Sjale

  Koordinatorka radne grupe za izradu nacrta zakona doc. dr Vesna Simović-Zvicer u intervjuu za Pobjedu saopštila je da će novim zakonom biti predviđeno maksimalno prosječno radno vrijeme u toku sedmice 48 časova.

U tu satnicu uračunto je i prekovremeno radno vrijeme, odnosno dežurstvo i period pripravnosti u toku kojeg je zaposleni bio angažovan po pozivu poslodavca.

Određena odstupanja, koja su dozvoljena i EU standardima, biće dozvoljena za zaposlene u zdravstvu i u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, ukoliko to bude predviđeno posebnim zakonom, navodi Pobjeda. 

 Novi zakon predviđa osim prava na 24 sata odmora u toku sedmice morati obavezno da uključuje i dodatnih 12 časova odmora između dva radna dana – koji će se koristiti u kontinuitetu.


Važna novina je i nemogućnost „kompenzacije“ prava na godišnji odmor naknadom štete.

Ta mogućnost će postojati samo u slučaju prestanka radnog odnosa, dok će u toku trajanja radnog odnosa poslodavac biti obavezan da omogući korišćenje tog prava – bilo u rokovima koji su predviđeni zakonom ili po nalogu inspektora rada, objasnila je Simović Zvicer.

Važna novena predviđena je i kod sporazumnog prestanka radnog odnosa.

Kako bi se izbjegla mogućnost potpisivanja blanko sporazuma o prestanku radnog odnosa, predviđeli smo da sporazumni prestanak radnog odnosa proizvodi pravno dejstvo tek od dana ovjere kod nadležnog organa”, kazala je za Pobjedu Simović Zvicer.

Maksimalno trajanje ugovora o radu na određeno vrijeme po novom zakonu biće 36 mjeseci, s tim da će se u taj period uračunati vrijeme tokom kojeg je zaposleni bio angažovan kod tog poslodavca preko agencija za privremeno ustupanje.

U nacrtu zakona su definisana i neka rješenja kojima se predviđa veća fleksibilnost za poslodavce pa će tako biti moguće privremeno raspoređivanje, do 30 dana, u hitnim slučajevima, bez aneksa ugovora o radu, a na osnovu pisanog naloga.

Novim zakonom o radu predviđena je i obaveza zaposlenog da obavijesti poslodavca u roku od tri dana od dana promjene adrese stanovanja.

Tagovi:
Sve vijesti