Do 2021. dobijamo elektronski zdrastveni karton!

Autor:

Nakon elektronskog zakazivanja ljekarskih pregleda uvodi se i elektronski zdravstveni karton!

Do 2021. dobijamo elektronski zdrastveni karton! Foto: Guliver/Getty Images/SARINYAPINNGAM

Direktor Fonda za zdravstveno osiguranje Sead Čirgić potvrdio je za Dnevne novine da je projekat Elektronski zdravstveni karton u pripremnoj fazi i da plan treba da bude implementiran do kraja 2021. godine

Čirgić je rekao da će taj sistem dodatno unaprijediti zdravstvenu zaštitu osiguranika i olakšati rad zdravstvenim radnicima.

On je objasnio da će na portalu eZdravlje biti novi servis EZK koji će osiguraniku omogućiti pristup svom zdravstvenom kartonu. 

 Čirgić je naveo da se trenutno primjenjuje elektronski zdravstveni dosije koji sadrži sve ono što se odnosi na zdravstveno stanje pacijenta.

Na primarnom nivou u elektronskom dosijeu pacijenta sada se skladište brojni podaci, koji su dostupni samo izabranom doktoru, od laboratorijskih nalaza, pregleda, uputa, izvještaja specijalista i dr. Iz te široke baze podataka treba da se izdvoje bitne informacije koje karakterišu zdravstveno stanje pacijenta. To je u suštini elektronski zdravstveni karton”, objasnio je Čirgić Dnevnim novinama.

On je dodao da, u zavisnosti od nivoa zdravstvene zaštite, podaci iz elektronskog zdravstvenog kartona će biti u definisanom obimu dostupni ljekaru kod kog pacijent ide, a istovremeno kroz portal eZdravlje i samom pacijentu.

To će ljekarima na svim nivoima zdravstvene zaštite omogućiti da na kvalitetniji i bolji način liječe pacijente koji su kod njih upućeni”, pojašnjava Čirgić u razgovoru za Dnevne novine.

Portal eZdravlje putem kog se mogu zakazati pregledi, provjeriti laboratorijski nalazi, provjeriti u kojim se apotekama može podići lijek itd., do sada je bilježio ukupno 1.214.545 posjeta.

Sve vijesti