Kazna i do 10,000 ako nema Uprave zgrade!

Autor:

Vlasnici stanova moraju organizovati upravu zgrade, a ukoliko to ne urade komunalna inspekcija može da ih kazni od 500 do 10.000 eura!

Kazna i do 10,000 ako nema Uprave zgrade! Foto: Mondo/ Stefan Stojanović

To je precizirano u Zakonu o održavanju stambenih zgrada koji je usvojen krajem prošle godine, a naglašeno je i daje svaki vlasnik stana obavezan da snosi troškove redovnog održavanja, odnosno da mjesečno uplaćaje najmanje 0,20 eura po kvadratu, piše Pobjeda.

Generalni direktor Direktorata za razvoj stanovanja iz Ministarstva turizma i održivog razvoja Marko Čanović kazao je za podgorički dnevnik da je svaki etažni vlasnik dužan da snosi troškove redovnog održavanja, nužnih i hitnih radova na stambenoj zgradi i urbanističkoj parceli, srazmjerno veličini svog stana u odnosu na čitavu zgradu.

On je objasnio da je zakonom propisana obaveza svih etažnih vlasnika da organizuju organe upravljanja stambene zgrade, kao i sankcije koje su propisane u slučaju neizvršenja.

Kontrolu radi komunalni inspektor i za ovaj prekršaj propisana je mogućnost izricanja novčane kazne za prekršaj u iznosu od 500 do 10.000 eura”, rekao je Čanović za Pobjedu.

Podgorički dnevnik navodi da zakon propisuje da u slučaju da etažni vlasnici nisu obrazovali organe upravljanja u skladu sa zakonom, nadležni organ lokalne uprave je dužan da imenuje, na zahtjev jednog ili više etažnih vlasnika ili po službenoj dužnosti, privremenog upravnika.

Čanović objašnjava da je privremeni upravnik etažni vlasnik ili drugo fizičko lice, privredno društvo, odnosno pravno lice registrovano za obavljanje poslova upravljanja i održavanja stambene zgrade i imenuje se na vrijeme do tri mjeseca.

Zadatak privremenog upravnika je da organizuje organe upravljanja, pomogne etažnim vlasnicima da organizuju održavanje i da na neki način uvede u obaveze koje imaju po zakonu”, dodaje Čanović.

Novim zakonom dopunjen je član 10 u odnosu na obavezu redovne kontrole i servisa liftova, a predviđena je i izrada podzakonskog akta koji će bliže urediti ovo pitanje.

Direktor Direktorata za razvoj stanovanja kaže da je Pravilnik o tehničkim zahtjevima za redovan servis i kontrolu bezbjednosti liftova u upotrebi objavljen u „Službenom listu Crne Gore” u julu, ali je primjena propisa odložena do 1. januara 2020. kako bi se ispunile sve pretpostavke za njegovu primjenu.

Pravilnikom su, kaže Čanović, propisani tehnički zahtjevi koje treba da ispunjavaju liftovi u upotrebi, način redovnog servisa i kontrole, obaveze servisera, način i rokovi kontrole, te uslovi koje treba da ispunjava ovlašćeno lice koje obavlja kontrolu.

Etažni vlasnici, odnosno organi upravljanja dužni su da angažuju servisera; serviser shodno ugovoru održava lift, vodi knjigu održavanja lifta i drugo. Kontrolu bezbjednosti lifta radi ovlašćeno lice najmanje jednom godišnje, a izuzetno se kontrola obavlja nakon svakog vanrednog održavanja lifta”, objasnio je Čanović za Pobjedu.

Sve vijesti