Kompleksna ponuda preduslov produženja sezone

Autor:

Stvaranje kompleksne turističke ponude Crne Gore, kao povezane cjeline primorja i sjevera, predstavlja najbolju mogućnost za produženje sezona, ali i pružanje razvojnih impulsa sjevernom regionu, saopštili su iz Privredne komore (PKCG).

Kompleksna ponuda preduslov produženja sezone Foto: MONDO

Predstavnici Odbora Udruženja turizma PKCG kazali smatraju da je povezivanje turizma i poljoprivrede neophodno za obezbjeđenje veće prepoznatljivosti crnogorske turističke ponude.

"Komplementarnost poljoprivrede sa turizmom ima sve veći značaj budući da širokim izborom domaćih proizvoda obogaćuje turističku ponudu i čini je jedinstvenom, tako da turizam kroz afirmaciju nacionalne kuhinje i specifičnih crnogorskih proizvoda, postaje snažan generator razvoja poljoprivrede", rekli su agenciji Mina-business predstavnici Odbora.

Oni su dodali da tradicionalni proizvodi viskog kvaliteta upotpunjuju turističku ponudu, dok se povezivanje poljoprivrede i turizma ogleda i u razvoju seoskog turizma, naročito u sjevernem dijelu Crne Gore.

"Kroz razvoj tih djelatnosti stvaraju se materijalno-ekonomske pretpostavke za brži privredni razvoj i podizanje kvaliteta života. Svi učesnici u tom procesu treba da imaju u vidu potrebu sagledavanja učešća sektora poljoprivrede kroz turističku ponudu, kao i konkretne aktivnosti na povezivanju ponude i tražnje, poput obezbjeđivanje kvaliteta, kvantiteta i kontinuiteta ponude, bolje povezanosti s poljoprivrednim proizvođačima, kreiranja zajedničkih projekata za proizvodnju domaće hrane i promocije brenda Dobro iz Crne Gore", naveli su iz PKCG.

Oni su podsjetili da je u aprilu prošle godine počeo zajednički program Vlade i PKCG pod nazivom Kupujmo domaće, koji ima za cilj da posebnim obilježavanjem proizvoda u objektima trgovačkih lanaca poboljša poziciju i vidljivost domaćih proizvoda na crnogorskom tržištu.


Predstavnici Ministarstva održivog razvoja i turizma, Nacionalne turističke organizacije (NTO), Investiciono-razvojnog fonda (IRF) i PKCG su, u nastavku realizacije projekta, potpisali sporazum u cilju promocije saradnje proizvođača, distributera i turističke privrede u realizaciji druge faze projekta pod nazivom Domaći ukusi, čiji je cilj da se u narednom periodu ukaže na značaj turizma za bolji plasman domaćih proizvoda

Iz PKCG su saopštili da ovogodišnju ljetnju sezonu obilježava i ponavljanje nekih neriješenih situacija iz prethodnih godina na koje je turistička privreda ukazivala, a koje značajno umanjuju kvalitet ponude.

Oni su podsjetili da su se uobičajene nepravilnosti odnosile na nelegalno izdavanje smještaja, prodaju izleta na šetalištu, buku, nelegalan rad ugostiteljskih i privremenih objekata, neizdavanje fiskalnih računa, lošu komunalnu i lokalnu infrastrukturu.

"Turistička privreda smatra da je za prevazilaženje tih nedostataka neophodno blagovremeno početi sa pripremama sezona. Potrebno je drugačije upravljati tokovima turizma uz kreiranje kalendara aktivnosti kojim bi se uskladila oblast izgradnje sa odvijanjem sezone i potrebama turističke privrede", rekli su iz PKCG.

Oni smatraju da je u cilju bolje dostupnosti destinacije potrebno preduzeti aktivnosti na unaprijeđenju aerodromske infrastrukture, posebno osposobljavanju Aerodroma Tivat za noćne letove.

"Jedna od pretpostavki za nesmetano odvijanje sezone je svakako i prevazilaženje problema sive ekonomije koja predstavlja nelojalnu konkurenciju preduzećima koja uredno izmiruju obaveze i prisutna je u skoro svim segmentima turističke djelatnosti", kazali su iz PKCG.

Uspješna borba protiv sive ekonomije je , kako su naveli, moguća samo ukoliko svi akteri shvate njenu važnost i pozitivne efekte po privredu zemlje. Samo kontinuitet, bolja međusobna saradnja i zajednički koordinirani rad nadležnih organa i turističke privrede dao doprinio bi svođenja sive ekonomije na nivo koji neće ugrožavati zdrav dio ekonomije.

Iz PKCG su podjetili da predstavnici turističke privrede dugi niz godina ukazuju na to da kvalitet turističke ponude umanjuju privremeni objekti koji ne ispunjavaju standarde i higijensko-tehničke uslove, a locirani su u neposrednoj blizini stalnih turističkih kapaciteta i ulaze u zonu sive ekonomije.

Konstantan problem i limitirajući faktor razvoja crnogorskog turizma je buka na otvorenom, u blizini smještajnih kapaciteta.

"Suzbijanje buke je jedan od prioriteta djelovanja, kako u ovoj, tako i u pripremi narednih turističkih sezona. Da bi se na kvalitetan način pristupilo rješavanju problema buke, mora se obezbjediti kontinuirano, a ne sporadično praćenje jenog nivoa na otvorenom i obezbjedilo poštovanje i implementacija zakonskih propisa", rekli su iz PKCG.

Oni su saopštili i da sistem obrazovanja i osposobljavanja za rad u turizmu još ne odgovara međunarodnim standardima, zahtjevima i potrebama turističkih preduzeća. Oni smatraju da bi unaprijeđenje obrazovnih programa u pravcu veće orijentacije prema praktičnom radu, primjena dualnog sistema, stipendiranje učenika i promovisanje turističkih zanimanja, kao i stimulisanje zapošljavanja domaće radne snage trebalo da budu među prioritetnim aktivnostima.

Iz PKCG poručili da razvoj novih visokokvalitetnih smještajnih kapaciteta i povećanje udjela hotela u ukupnim kapacitetima predstavlja osnovni cilj koji će omogućiti povećanje kvaliteta turističke ponude.

S obzirom na teritorijalnu ograničenost Crne Gore, potrebno je stvoriti uslove za strukturne promjene u smještajnim kapacitetima, odnosno da se postojeći hoteli niže kategorije osavremene i prevedu u više kategorije. Individualni smještaj treba posmatrati kao dobar potencijal koji bi trebalo registrovati, standardizovati i ponuditi tržištu i tako doprinijeti suzbijanju sive ekonomije”, kazali su iz PKCG.

Oni su poručili da se biznis barijere mogu se riješiti samo strateški, partnerskom saradnjom i sinhronizovanim djelovanjem privrede i državnih institucija.

Predstavnici PKCG su ocijenili da uspješan razvoj turizma ima multiplikativan efekat na druge privredne grane, kao što su trgovina, poljoprivreda i saobraćaj.

"Savremeni razvoj turizma karakteriše razvoj njegovih posebnih oblika, koji su značajni za generisanje zaposlenosti, povećanje standarda stanovništva i uravnotežavanje regionalnog razvoja, zbog čega je turizam prepoznat kao prioritetna privredna grana", naveli su iz PKCG.

Oni su rekli da se od ovogodišnje ljetnje sezone očekuje rast turističkog prometa, kao i veći prihodi u odnosu na prethodnu.

Crna Gora nije isključivo kupališna destinacija, već destinacija koja ljeti ima što da ponudi ljubiteljima aktivnog odmora. Ona postaje turistička destinacija sa velikim potencijalima u planinskim centirma i seoskom turizmu“, kazali su iz PKCG.

Prema podacima lokalnih turističkih organizacija, primjetan je trend rasta na godišnjem nivou u dijelu ostvarenog turističkog prometa, kako u broju turista, tako i u ostvarenim noćenjima.

U prva četri mjeseca ove godine u kolektivnom i individualanom smještaju ostvareno je 37,4 odsto više dolazaka i 23,6 odsto više noćenja u odnosu na isti period prethodne godine. Prema podacima Monstata, tokom prvih šest mjeseci u kolektivnom smještaju je ostvareno 23,6 odsto više dolazaka i 12,5 odsto više noćenja u odnosu na isti period prethodne godine.

Od ukupnog broja noćenja u kolektivnom smještaju, 83,85 odsto ostvarili su strani, a 16,15 odsto domaći turisti.

"Već niz godina u julu i avgustu parametri turističkog prometa pokazuju tendenciju odstupanja. Ove sezone u kolektivnom smještaju imamo dobre najave popunjenosti kapaciteta u septembru i oktobru", rekli su predstavnici PKCG.

Oni su dodali da je zainteresovanost za crnogorsku turističku ponudu tradicionalno ohrabrujuća, što daje nadu da će, kada se sumiraju rezultati, ovogodišnja sezona biti bolja od prošlogodišnje.

"Crnogorska turistička ponuda je regionalno konkurentna, a hotelijeri i ugostitelji su pripremili atraktivne aranžmane uz očekivanje da se turistima ispune očekivanja, za što je potrebno obezbjediti cjenovnu dosljednost i konkurentnost u odnosu na druge destinacije", rekli su iz PKCG.

Oni su saopštili da će se ispunjenost očekivanja turista u pogledu cijena, kvaliteta usluge i mogućnosti zadovoljavanja njihovih potreba i interesa pokazati na kraju sezone i prilikom izbora destinacije za narednu.

Predstavnici PKCG su podsjetili da su ljubaznost zaposlenih, bogata ponuda, povoljni aranžmani, dobra saobraćajna povezanost destinacija i platežna moć turista veoma važan faktor u procjeni uspješnosti turističke sezone.

"Naša prednost je raznovrsna ponuda na malom prostoru, sigurna i bezbjedna destinacija bliska regionalnom emitivnom tržištu, kao i povezivanje seoskog gazdinstva i turizma. Savremeni turista prevazišao je klasičan odmor, želi da doživi nešto novo, zanima ga kulturno nasljeđe, zbližavanje sa lokalnim stanovništvom i da posjećuje divlje netaknute predjele koje Crna Gora ima", rekli su iz PKCG.

Oni smatraju da u tom smislu nacionalni parkovi predstavljaju nešto što Crnu Goru čini konkuretnom.

"Tu su i etno sela, koja nude autentičan doživljaj boravka u očuvanoj prirodi, uz domaću kuhinju i lokalne specijalitete. Unaprijeđenje kvaliteta ponude hotelijera, niz osmišljenih tradicionalnih, modernih i avanturističkih manifestacija i sadržaja u pravcu privlačenja turista, karakteriše i ovogodišnju ljetnju turističku sezonu", saopštili su iz PKCG.