Lažna dojava o bombi u Ambasadi Češke!

Autor:

Crnogorska policija i Ambasada Republike Češke u Podgorici su ostvarili efikasnu koordinaciju kojom je veoma brzo utvrđeno da je dojava o postavljenoj eksplozivnoj napravi u prostorijama Ambasade bila lažna

Lažna dojava o bombi u Ambasadi Češke! Foto: Mondo/ Stefan Stojanović

Dojava da je u prostorijama Ambasade Republike Češke u Podgorici postavljena eksplozivna naprava primljena je oko 10,00 časova.

Policija je, uz punu saradnju osoblja Ambasade i poštujući bezbjednosne protokole, preduzela mjere protivdiverzione zaštite kojima nije utvrđeno prisustvo eksplozivne naprave ili eksplozivnih materija na prostoru koji pripada Ambasadi Republike Češke u Podgorici.

Crnogorska policija preduzima neophodne mjere i radnje na identifikovanju lica koje je uputilo poziv odnosno koje je lažno dojavilo da je u prostorijama Ambasade postavljena eksplozivna naprava. Policija ozbiljno shvata svaku dojavu ovakve vrste i svaku ponaosob provjerava detaljno i odgovorno, a protiv osoba koje se identifikuju kao lica koja upućuju ovakve lažne pozive podnose se krivične prijave. Zahvaljujemo Ambasadi Republike Češke u Podgorici na izuzetnoj saradnji.

Sve vijesti