Vreli talas je pogodio i Grenland. Milioni toma ledene mase sve se brže otapaju, a reke tu vodu prelivaju u more, što dovodi do povećanja globalnog nivoa mora i stvaranja uslova za obilne poplave širom sveta.

Autor: