Država se tuži masovno, čeka nas PAPRENI ceh!

Autor:

Pred crnogorskim sudovima prošle godine okončano je 4.025 parničnih predmeta u kojima je tužena strana bila država! Na kraju 2018. ostalo aktivno još čak 13.355 predmeta!

Država se tuži masovno, čeka nas PAPRENI ceh! Foto: MONDO/Danilo Jauković

Zbog gubljenja sporova, koje su uglavnom pokretali državni činovnici zbog kršenja raznih prava, državni budžet je olakšan za 16.087.157,48 eura, piše Dan. 


List navodi da to nije konačna suma, jer do kraja ove ali i narednim godinama očekuje dodatni trošak pošto je je na kraju 2018. ostalo aktivno još čak 13.355 predmeta!

Podgorički dnevnik piše da iznos od 16 miliona nije realni trošak, jer je stvarno potraživanje tužilaca odnosno glavnica duga bila duplo manja i iznosila 9.389.878,15 eura, dok ostatak čine parnični, odnosno sudski i troškovi izvršenja.

Kao ilustraciju problema duplog plaćanja Dan je naveo primjer iz Ministarstva unutrašnjih poslova, gdje je jedan zaposleni tužio državu zbog “zakidanja”, odnosno glavnog duga od 1,45 eura, a dobio je dodatnih 515,36 eura i to za parnične troškove 350 i za izvršenje 165,36 eura!

Građani su, kada je podvučena računica zbog nezakonitog rada MUP-a na kraju prošle godine, platili 1.537.701,59 eura na ime glavnog duga, 451.344,81 za parnične i 253.518,91 euro za troškove izvršenja!

Dan navodi da je rekorder po broju izgubljenih sporova, a samim tim i novca je Ministarstvo odbrane, čije su greške građane koštale 1.199.463,41 euro!

Kompletan trošak za nezakonit rad državnih institucija, koji za poslednjih pet godina premašuje 130 miliona, platili su građani, navodi podgorički dnevnik i dodajući da je Zakonom o budžetu za 2019. isplanirano da će se za “otplatu obaveza iz prethodnog perioda” potrošiti čak 18.530.001 euro, kao i 1,8 miliona za troškove sudskih postupaka!

Tagovi:
Sve vijesti