Pažin: Država neće tolerisati nasilje nad novinarima

Autor:

Aktivnosti državnih organa na unapređenju medijskog zakonodavstva i bezbijednosti novinara predstavljaju doprinos jačanju slobode medija u CG, zaključeno je na drugoj Sjednici savjeta za vladavinu prava koja je održana danas u Podgorici.

Pažin: Država neće tolerisati nasilje nad novinarima Foto: Vlada Crne Gore/V. Tomović

Brza reakcija crnogorske policije i odlučno procesuiranje nedavnih prijetnji upućenih novinaru Vijesti Samiru Adroviću, kao i tekuće aktivnosti u ostalim slučajevima u ovoj oblasti, šalju jasnu poruku da država neće tolerisati bilo kakav oblik nasilja nad novinarima, saopštio je potpredsjednik Vlade i predsjednik Savjeta za vladavinu prava Zoran Pažin.

„Veoma je značajno da brzim i odlučnim procesuiranjem ovakvih prijetnji demonstriramo riješenost države da efikasno zaštiti bezbjednost i lični integriteta novinara. Uvjeren sam da je ovakav odgovor države na prijetnje nasiljem najbolja prevencija samog nasilja“, rekao je potpredsjednik Pažin. 

Zaključeno je da stepen napretka koji je Crna Gora ostvarila u oblasti vladavine prava od početka pregovaračkog procesa sa Evropskom unijom zahtijeva inovirani pristup u izvještavanju građana i međunarodnih partnera o rezultatima u realizovanju obaveza iz poglavlja 23 i 24. U tom cilju, data su zaduženja za pripremu jedinstvene informacije o ostvarenim rezultatima Crne Gore od otvaranja pregovora u poglavljima 23 i 24 do danas, kako u oblasti medija, tako i u drugim prioritetnim oblastima vladavine prava.

Savjet za vladavinu prava, kojim predsjedava potpredsjednik Pažin, čine čelnici sudstva, tužilaštva, vladinih i nezavisnih institucija nadležnih za pitanja vladavine prava. Zadatak Savjeta je da prati realizaciju obaveza iz poglavlja 23 i 24 u procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, kao i da daje preporuke nadležnim institucijama za hitno postupanje u cilju realizacije navedenih obaveza. Odlukom Vlade od 13. juna 2019. godine uspostavljen je Savjet u novom sastavu, sa manjim brojem članova i fokusom na konkretne rezultate u ispunjavanju uslova iz pregovaračkog procesa i dalje snaženje vladavine prava u Crnoj Gori.

Tagovi:
Sve vijesti