Kirbi Deloni je vjerovatno jedna od najjačih žena na planeti! Na takmičenju u Sakramentu ona je uspjela da za polomi 280 cigli za manje od tri minuta, i time postavi novi svjetski rekord.

Autor: