Parlament će imati 20 odsto više službenika

Autor:

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe Skupštine utvrđuju se službenička i namještenička radna mjesta za 275 izvršilaca predviđeno je prijedlogom novog pravilnika o organizaciji i sistematizaciji Službe Skupštine Crne Gore

Parlament će imati 20 odsto više službenika Foto: Vlada Crne Gore

O pravilniku će danas raspravljati Administrativni odbor. Novim pravilnikom povećan je broj izvršilaca za 20 odsto.

Novi pravilnik zamijeniće onaj iz 2013. godine, kojim je bilo predviđeno 166 radnih mjesta sa ukupno 255 izvršilaca. U Službi Skupštine Crne Gore je, prema podacima od 30. januara 2019. godine, zaposleno 198 osoba, od čega 185 na neodređeno, a 13 na određeno vrijeme.

Organizaciona struktura Službe Skupštine promijenjena je u odnosu na dosadašnji Pravilnik. U Sektoru za podršku zakonodavnoj i nadzornoj funkciji Skupštine i dalje je sistematizovano 17 organizacionih jedinica, ali je brisan Odsjek za pripremu i obradu sjednica radnih tijela.

Umjesto Odsjeka za pripremu i obradu sjednica Skupštine, fonografskih i štampanih zapisa, sistematizovani su odsjeci za pripremu i obradu sjednica Skupštine, kao i fonografskih i štampanih zapisa. Ostale organizacione jedinice predviđene su i u novom pravilniku.

Predlogom pravilnika predviđeno je da, za radna mjesta sekretara odbora za bezbjednost i odbranu, kao i antikorupciju, uslov bude posjedovanje dozvole za pristup tajnim podacima stepena tajnosti „strogo tajno“. Članom 26 Zakona o tajnosti podataka propisano je da pristup tajnim podacima bez dozvole imaju članovi Odbora za bezbjednost i odbranu, kao i članovi Odbora za antikorupciju.

Shodno odluci o posebnim savjetnicima u Skupštini, u okviru Kabineta predsjednika Skupštine sistematizovan je šef Kabineta predsjednika Skupštine, devet savjetnika predsjednika i šest savjetnika potpredsjednika Skupštine, imajući u vidu da je odlukom o utvrđivanju broja potpredsjednika Skupštine Crne Gore 26. saziva propisano da Skupština ima tri potpredsjednika. Savjetnici do sada nijesu bili sistematizovani, a takođe su bili u radnom odnosu i računati u ukupan broj zaposlenih.

Pravilnikom se definišu organizacija Službe Skupštine, organizacione jedinice u njoj, opis poslova organizacionih jedinica, sistematizacija poslova i zadataka, broj, zvanje i naziv službenika i namještenika, uslovi za zapošljavanje i obavljanje poslova, kao i opis poslova službeničkih i namješteničkih mjesta.

Organizacione jedinice Službe Skupštine su Kabinet predsjednika Skupštine, Kancelarija generalnog sekretara, Sektor za podršku zakonodavnoj i nadzornoj funkciji Skupštine, Sektor za istraživanje, dokumentacione poslove i informatičku mrežu, odjeljenja za odnose sa javnošću, zatim protokol, te unutrašnju reviziju, zatim Služba kadrovskih i opštih poslova i Služba finansijskih poslova, materijalnog knjigovodstva i održavanja i javnih nabavki.

Osnovni razlozi za donošenje akta o organizaciji i sistematizaciji sadržani su u potrebi za daljim jačanjem Službe Skupštine, kako bi organizaciono i kadrovski pružili što stručniju i kvalitetniju podršku poslanicima, posebno imajući u vidu ulogu Skupštine u procesu pristupnih pregovora sa Evropskom unijom, kao i u donošenju novog zakona o državnim službenicima i namještenicima, kojim su, između ostalog, uvedena nova zvanja državnih službenika i namještenika, ali i izmijenjeni uslovi radnih mjesta za pojedina zvanja u pogledu potrebne školske spreme, a posebno u dijelu radnog iskustva navodi se u obrazloženju predloga novog pravilnika.

Sve vijesti