Nova platforma skraćuje čekanje na pregled

Autor:

Platforma za elektronsko zakazivanje specijalističkih pregleda u svim bolnicama izazvala je zabrinutost kod dijela građana koji sumnjaju da će biti u mogućnosti da nastave liječenje kod specijaliste koji ih prati od početka liječenja.

Nova platforma skraćuje čekanje na pregled Foto: Vlada Crne Gore/B.Ćupić

Nedoumice je takođe izazvana zbog mogućnosti da će morati da idu u druge gradove ukoliko nema termina za snimanja skenerom i magnetnom rezonacom u mjestu u kome žive, piše Dan.

Podgoričkom dnevniku iz Ministarstva zdravlja je saopšteno da će građanima ubuduće biti znatno jednostavnije da dođu do specijaliste jer neće morati iznova da idu i zakazuju termine kod izabranog ljekara, nego će nakon prvog zakaznog pregleda dalje liječenje voditi specijalista.

U odgovoru Ministarstva zdravlja Danu navodi se da će pacijenti biti pitani, ukoliko se desi da nema slobodnih termina za određena snimanja i dijagnostiku u roku od mjesec dana, da tu proceduru odrade u drugoj bolnici.


Pacijentima iz gradova sa primorja i sjevera, koji nemaju slobodnih termina u Opštoj bolnici Cetinje za dijagnostiku ili Bijelom Polju, biće tako ponuđeno da se obavi snimanje skenrom u Kotoru, odnosno Beranama.

Građanima koji idu na prvi pregled kod specijaliste će kod izabrani doktor će nasumično zakazati pregled prema slobodnim terminima a pošto obave pregled, ljekar specijalista će im zakati kontrolni pregled.

Pacijent tako neće morati da nosi papirni uput kod izabranog ljekara kako bi on zakazao taj kontrolni pregled već ljekar specijalista nakon pregleda piše uput za pretrage ili dijagnostičke procedure koje je potrebno obaviti do sledećeg pregleda, piše Dan.

Građani tako neće morati da ponovo idu kod izabranog ljekara kako bi im dao uput za te procedure.

Iz Ministarstva zdravlja pojasnili su Danu da u slučaju da nema termina za specijalistički pregled u najbližoj bolnici u roku od 30 dana, otvara se meni koji omogućava da se pacijent uputi u bilo koju bolnicu u kojoj je moguće obaviti pregled.

Jedna od novina koja je predviđena platformom je i to da će ljekari u opštim bolnicama i Kliničkom centru imati mogućnost da pacijentima koje prate zakažu prvi kontrolni pregled, kao i sve vrste pregleda u okviru grane kojom se bave.

Izabrani ljekari u domovima zdravlja će izdavati upute za konzilijum za magnetnu rezonancu, dok će specijalisti Centra za radiološku dijagnostiku KCCG zakazivati preglede pacijenata po stepenu hitnosti.

Iz Minsitarstva zdravlja saopštili su Danu da je ova platforma nastala nakon analize stanja koja je pokazala da se u prethodnom periodu na pregled specijalista, posebno iz nekih oblasti, čekalo predugo, da su pacijentima izdavani uputi bez zakazanih termina iako su oni dogovarani u direktnom kontaktu saljekarima, da su termini za zakazivanje puštani jednom mjesečno u malim serijama koje nisu mogle da zadovolje potrebe pacijenata, a da su u isto vrijeme postojali termini koji nisu bili dostupni za zakazivanje kod izabranog doktora.

Ona podrazumijeva da ako se desi da nema dostupnih termina za prvi pregled kod specijalista u bolnicama ili Kliničkom centruu roku od 30 dana, izabranom ljekaru će biti dostupan pregled termina za specijalističke preglede u cijeloj Crnoj Gori.

Sve vijesti