Đukanović primio akreditivna pisma novih ambasadora

Autor:

Đukanović je primio akreditivna pisma novoimenovanih, izvanrednih i opunomoćenih ambasadora Argentine Estanislaa A. Zavelsa, Finske Kima Lahdevirta, Malte Karla Ica, Irak Fakhrija Hasanija Mahdija Al Ise i San Marina Silvije Bolini.

Đukanović primio akreditivna pisma novih ambasadora Foto: Služba za informisanje Predsjednika

Savremeno crnogorsko društvo teži da pripada evropskom sistemu vrijednosti, rekao je predsjednik Crne Gore, Milo Đukanović, informišući novoimenovane ambasadore o kontinuiranom i dinamičnom napretku države ka ostvarivanju strateških ciljeva.

"Đukanović je informisao novoimenovane ambasadore o kontinuiranom i dinamičnom napretku Crne Gore ka ostvarivanju strateških ciljeva, ističući da savremeno crnogorsko društvo teži da pripada evropskom sistemu vrijednosti", kaže se u saopštenju.

Kako je saopšteno, on je nakon prijema akreditivnih pisama, pojedinačno primio ambasadore i poželio im dobrodošlicu u Crnu Goru i Prijestonicu, kao i uspješno obavljanje diplomatske misije u obostranom interesu.

"Đukanović je informisao novoimenovane ambasadore o kontinuiranom i dinamičnom napretku Crne Gore ka ostvarivanju strateških ciljeva, ističući da savremeno crnogorsko društvo teži da pripada evropskom sistemu vrijednosti", kaže se u saopštenju.

On je istakao da Crna Gora posvećeno radi na reformama u cilju daljeg demokratskog i ekonomskog razvoja, što je vrednovano u međunarodnoj zajednici i potvrđeno prijemom Crne Gore u NATO i kroz pozitivne ocjene za napredak države u evropskoj integraciji.

U razgovoru sa ambasadorom Argentine, kazao je da Crna Gora pridaje veliku pažnju saradnji sa tom zemljom, imajući u vidu brojnu dijasporu i intenzivne odnose koje ima sa njima.


”Drago nam je što smo posvjedočili da su oni veoma lojalni svojoj državi Argentini, istovremeno čuvajući veze sa zemljom porijekla. Naši iseljenici učvršćuju most saradnje između dvije zemlje”, kazao je Đukanović.

Uz podsjećanje na nedavnu posjetu Buenos Airesu i susret sa predsjednikom Makrijem, istakao je da Crna Gora prati aktuelne prilike u toj zemlji i cijeni konstruktivnu ulogu Argentine u tom dijelu svijeta, u interesu ukupnog prosperiteta.

U kontekstu unapređenja bilateralnih odnosa, Đukanović je ukazao na mogućnosti saradnje u oblasti ekonomije i snažnije prisustvo ekonomskih partnera u regionu, za šta Crna Gora može biti logistički partner. Iskazan je interes i za saradnju u poljoprivredi i vinogradarstvu, i posebno kulturi u cilju bržeg i snažnijeg povezivanja naroda dvije zemlje.

Zavels je zahvalio Predsjedniku i Crnoj Gori za doprinos naših iseljenika argentinskom društvu.

"Argentina veoma cijeni i prepoznaje doprinos koji su crnogorski iseljenici dali oblikovanju savremene Argentine", kazao je Zavels.

Cijeneći razvoj turizma u Crnoj Gori, iskazao je interesovanje za transfer iskustava u toj oblasti i punu spremnost da svoj mandat posveti stvaranju još čvršćih veza u međudržavnoj saradnji.

Ambasador Finske predao je akreditivna pisma simbolično, na dan početka predsjedavanja te zemlje Evropskoj uniji.

Đukanović je čestitao preuzimanje te dužnosti i iskazao očekivanje da će Finska, kao i uvijek, dati prepoznatljiv doprinos, imajući u vidu i kontinuiranu podršku te zemlje našem regionu na planu evropske i evroatlantske integracije.

"Ovo je region koji još uvijek ne živi evropskim vrijednostima. Zaostajanje za razvijenom Evropom, porodilo je i deficit u demokratskom razvoju, netoleranciju i sukobe", kazao je Đukanović.

Zato je, kazao je on, učvršćivanje stabilnosti interes regiona, "ali i Evrope i zato pokušavamo sve naše evropske partnere da uvjerimo u važnost politike proširenja i ujedinjenja".

Lahdevirt je ukazao na prioritete predsjedavanja, dominantno pitanja životne sredine i vladavine prava, ističući da njegova zemlja dijeli viziju da Zapadni Balkan mora da ima kredibilnu perspektivu članstva u EU, i da će Finska u svojstvu predsjedavajućeg djelovati kao iskren i pouzdan posrednik u tom procesu.

Obostrano je ocijenjeno da su dobri politički odnosi, solidna osnova za nastavak i jačanje saradnje na polju energetike, turizma, kao i obrazovanja i tehnološkog razvoja.

Đukanović iskazao je zadovoljstvo bilateralnom saradnjom Crne Gore i Malte u regionalnim inicijativama.

Zahvalio je ambasadoru Malte na podršci strateškim opredjeljenjima Crne Gore da bude dio evropskog i evroatlantskog sistema vrijednosti.

Đukanović je rekao da u skladu sa posvećenošću nastavku dinamičnog ekonomskog razvoja, Malta Crnoj Gori može biti dobar partner i uzor.

Ico je uz pozdrave najviših državnih zvaničnika Đukanoviću, ocijenio da mali narodi mogu izuzetno dobro sarađivati i davati podršku jedni drugima. Kao čelnik malteške vaterpolo reprezentacije iskazao je visoko poštovanje za naše igrače u toj zemlji.

Đukanović je u razgovoru sa ambasadorom Iraka podsjetio na tradiciju prijateljstva dvije zemlje iz perioda jugoslovenske zajednice i Pokreta nesvrstanih zemalja, koje Crna Gora njeguje i poštuje.

Odao je priznanje za doprinos te zemlje stabilnosti u regionu i inicijativnosti za formiranje globalne koalicije za borbu protiv terorističkih organizacija.

"Crna Gora nastoji da bude dobar partner u međunarodnim inicijativama i kao mala zemlja, pokazujemo odgovornost prema pitanjima koja su pojava i u vašem i u našem regionu, za zajedničko dobro, mir i stabilnost u svijetu", kazao je Đukanović.

Mahdi je poručio da je stabilnost Iraka najznačajnija, a njegova obnova i razvoj prioritet.

On je iskazao interes za podršku drugih država uključujući Crnu Goru za izgradnju Iraka. Sagovornici su ocijenili da nema granica za uspostavljanje saradnje u brojnim oblastima, i da iskustvo kompanija iz Crne Gore, naročito u segmentu građevinarstva, može biti dragocjeno za jačanje veza i podršku obnovi Iraka.

Crna Gora i San Marino imaju dobar nivo međudržavne saradnje i frekvenciju političkih kontakata, ocijenjeno je tokom razgovora sa ambasadorkom Bolini.

Đukanović je naglasio da Crna Gora i San Marino mogu dodatno sarađivati na polju usluga koje dominiraju u ekonomskoj strukturi i iskazao zainteresovanost za razmjenu iskustava u oblasti turizma, kulture i naučno-tehnološkog razvoja.

Bolini je istakla da dvije države, osim sličnosti u pogledu prioriteta razvoja, povezuje istorija borbe za nezavisnost i snažna posvećenost regionalnim integracijama.

Zahvalila je Crnoj Gori za podršku San Marinu u procesu učlanjenja u Jadransko-jonsku inicijativu.

Kako se navodi, Đukanović je ambasadorima koji će obavljati dužnost na nerezidentnoj osnovi poručio da sa dobrim inicijativama što češće dolaze u Crnu Goru, uz spremnost za punu saradnju države i njenih institucija.

Sve vijesti