Troškovi stečaja KAP-a 4,6 miliona eura!

Autor:

Stečajni upravnik Kombinata aluminijuma (KAP), Veselin Perišić, predložio je da se iz diobne mase od 4,6 miliona eur prioritetno namire troškovi stečajnog postupka i obaveze stečajne mase od otvaranja stečaja u julu 2013. godine do sept

Troškovi stečaja KAP-a 4,6 miliona eura! Foto: MONDO/Predrag Vujić

Prema Nacrtu rješenja za glavnu diobu, najviše će koštati fizička zaštita i obezbjeđenje imovine i osoba i to 1,4 miliona EUR, dok će za troškove sudskih postupaka u zemlji i inostranstvu kao i troškove zastupanja, te notarske usluge biti plaćeno 1,7 miliona.

Ne navodi se tačan iznos nagrade stečajnog upravnika, imajući u vidu da je uključen u 250,2 hiljade EUR, zajedno sa naknadama za stručnjake angažovane u postupku, te za troškove popisa imovine i plaćanje sprovođenja stečajnog postupka Preradi.

Planom je predviđeno da se 293,4 hiljade opredijeli za izradu elaborata o procjeni imovine, oglašavanje prodaje, uknjižbe u katastru, kompletiranje upotrebnih dozvola, elaborate i parcelaciju radi razgraničenja imovine sa Kovačnicom, Preradom i Glavnim gradom, kao i za ekspertske usluge, prevođenje i održavanje softvera za knjigovodstvo.

Za uklanjanje radioaktivnih elemenata sa gromobrana na objektima i postrojenjima, kao i za analizu vode i vazduha, te kompletiranje dozvola za Anode i Skladište piralena stečajna uprava je planirala 155,6 hiljada eura.  


Troškovi poreza na imovinu i osiguranje od požara koštaće dodatnih 178 hiljada EUR, dok je 357,7 hiljada opredijeljeno za sanaciju zbog neplanskog zaustavljanja prizvodnog pogona Glinica, produženje privremene dozvole za izvoz tranformatora u Sloveniju radi remonta, zakupa zemljišta u Luci Bar na kojem se nalazi imovina, troškove stručne literature, poštanske i usluge banaka, literature, goriva, nabavke kompjuterske opreme i drugo.

Iznosom od 252,3 hiljade eura biće namireno više pojedinaca za prodato zemljište u skladu sa odlukama Vrhovnog i Višeg suda.

Za naknadno utvrđena potraživanja stečajnih povjerilaca prvog isplatnog reda opredijeljeno je 31,1 hiljada eura.

Prvom djelimičnom diobom u potpunosti su namirena potraživanja povjerilaca prvog isplatnog reda u iznosu od 5,1 milion eura i povjerilaca drugog isplatnog reda u iznosu od 3,3 miliona eura.

Isplatom deset miliona eura izmireno je 2,83 odsto utvrđenih potraživanja povjerilaca trećeg isplatnog reda, navodi se u obrazloženju Nacrta.

Perišić je predložio da sud odobri Nacrt za glavnu diobu, o čemu bi stečajni sudija Blažo Jovanić trebalo da donese rješenje do kraja sedmice, u slučaju da ne bude prigovora povjerilaca.

KAP je 2005. godine kupila kompanija Salamon Enterprises, kasnije preimenovana u Centralno evropsku aluminijumsku kompaniju (CEAK), koja je u vlasništvu ruskog oligarha Olega Deripaske.

Vlada je 2012. godine raskinula privatizacioni ugovor zbog nepoštovanja poravnanja u vezi neplaćenih računa za struju, a iz budžeta dala 130 miliona eura za kredite za koje je dala garanciju.

Stečaj u KAP uveden je 2013. godine na zahtjev Ministarstva finansija, a dvije hiljade povjerilaca potraživalo je 460 miliona eura, od čega najviše Ministarstvo finansija 148,1 milion eura, CEAK 50 miliona, Elektroprivreda (EPCG) 44,9 miliona, En plus grupa 43,4 miliona i VTB banka 25,8 miliona eura.

Uniprom je 2014. godine kupio KAP za 28 miliona eura, od kojih je platio 21 milion, jer stečajna uprava KAP-a nije uspjela da vlasništvo nad 233 hiljade kvadrata prenese na Uniprom bez tereta i ograničenja, kako je bilo predviđeno ugovorom.

Tagovi:
Sve vijesti